Carl Wilhelm Mieling (1815-1903)
Het strand te Scheveningen. Blik op strand en dorp vanuit N. Links het dorp met de toren van de Ned. Herv. Kerk, rechts het strand met vissersboten; In kleur. (Coll. Universiteitsbibliotheek Leiden).
 
Carl Wilhelm Mieling was een drukker en lithograaf. Van 1865 tot 1902 was hij directeur van de Landsdrukkerij. Mieling was de uitvinder van de veldpers, waarvan tijdens militaire manoeuvres nuttig gebruik werd gemaakt. Hij vond ook een midel uit om te voorkomen dat eenmaal gebruikte postzegels voor de tweede maal werden gebezigd. (Bron: Geheugenvannederland.nl)
 
Bronnen:
Carl Wilhelm Mieling
Het strand te Scheveningen