Carl Wilhelm Mieling (1815-1903)
Scheveningen, 1863. Het dorp Scheveningen vanuit het Noorden. Rechts op de achtergrond de oude Kerk en de koepel van Café Bellevue, links het dorp. Op de voorgrond de duinen. Rechts in het verschiet de Noordzee en een vissersboot met enkele wandelaars en een hond. (Coll. Universiteitsbibliotheek Leiden)
 
Carl Wilhelm Mieling was een drukker en lithograaf. Van 1865 tot 1902 was hij directeur van de Landsdrukkerij. Mieling was de uitvinder van de veldpers, waarvan tijdens militaire manoeuvres nuttig gebruik werd gemaakt. Hij vond ook een midel uit om te voorkomen dat eenmaal gebruikte postzegels voor de tweede maal werden gebezigd. (Bron: Geheugenvannederland.nl)
 
Bronnen:
Carl Wilhelm Mieling
Scheveningen, 1863