Zicht op Scheveningen in 1863 van Carl Wilhelm Mieling (1815-1903)
Scheveningen. Kleurensteendruk van CW Mieling. Amsterdam, J.H. van der Beek, 1863. Fraai gezicht over het dorp vanaf de duinen uit het noorden met rechts in het verschiet de Noordzee en een vissersboot met enkele wandelaars en een hond. Links de Wassenaarsestraat. Rechts de koepel van dominee Faassen-De Heer. (Bron: Dutchbooks.nl)
 
Carl Wilhelm Mieling was een drukker en lithograaf. Van 1865 tot 1902 was hij directeur van de Landsdrukkerij. Mieling was de uitvinder van de veldpers, waarvan tijdens militaire manoeuvres nuttig gebruik werd gemaakt. Hij vond ook een midel uit om te voorkomen dat eenmaal gebruikte postzegels voor de tweede maal werden gebezigd. (Bron: Geheugenvannederland.nl)
 
Bronnen:
Scheveningen
C.W. Mieling