Paviljoen Von Wied van Jean Baptiste Madou (1796-1877)
Paviljoen Von Wied in Scheveningen ofwel Pavillon de la Reine a Scheveningue. Steendruk van Madou naar Pingret. Brussel, Jobard, ca 1825-1830. Ca 14 x 20 cm. Gezicht over het strand zuidwaards met linksboven het paviljoen, op de voorgrond diverse strandkoetsen, in de verte steekt de kerktoren boven de duinen uit. (Bron: Dutchbooks.nl)
 
Jean Baptiste Madou was een van de belangrijkste Belgische genre-schilders van de 19de eeuw. Zijn met grote precisie uitgewerkte schilderijen en aquarellen hebben een humoristische, soms moraliserende ondertoon. Zij werden zowel door critici als liefhebbers geprezen en Madou ontving tijdens zijn leven al vele hoge onderscheidingen. Zijn loopbaan begon hij als calligrafist, portret-lithograaf en cartograaf, hetgeen zijn grote aandacht voor details verklaart. Musea: o.a. Museum voor Schone Kunsten in Brussel. (Bron: Simonis&Buunk, Ede)
 
Bronnen:
Paviljoen Von Wied
Jean Baptiste Madou