Willem Bal (1808-1897)
De R.K. Kerk van de H. Antonius Abt te Scheveningen in de Keizerstraat met links de zgn. Dietz-wagen-trein en rechts masten van boten aan het strand. N.B. De Dietz-wagen-trein werd voor het eerst in gebruik genomen met de opening van het badseizoen in 1839. (Coll. Beeldbank Haags Gemeentearchief)
Vervaardigd: 1841
 
Willem Bal, houtsnijder, geb. te Rotterdam 4 Aug. 1808 en overl. te Delft 17 Jan. 1897. Hij begon als letterzetter in de drukkerij van Schinkel te 's Gravenhage en kwam later bij de firma de Groot in Delft. Zijn eerste werk als houtsnijder was het maken van grote letters. Zijn eerste houtsnede verscheen in 1834 in het Nederlands Magazijn. (Bron: Biografische Portaal van Nederland)
 
Bronnen:
Antonius Abt Kerk