Willem van Senus (1770-1851)
Aankomst van koning Willem I (1772-1843) op 30 november 1813 te Scheveningen door Willem Senus. Centraal in beeld staat de vorst op een door paarden getrokken wagen in zee, aan de voet van het strand in Scheveningen. Hij wordt begroet door een menigte mannen, vrouwen en kinderen die hem toewuiven. Rechts in beeld een schip vol met heren die hoge hoeden dragen. Op de achtergrond ligt een rij bomschepen met de Nederlandse vlag in de toppen van de masten. Daarachter zijn de Scheveningse duinen onder een licht bewolkte hemel zichtbaar. Onder de afbeelding staat de titel zowel in het Nederlands als in het Engels: Deze kunstplaat, voorstellende den aankomst van zijne Majesteit (Onzen tegenwoordigen soeverein) Willem den I. koning der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, groot hertog van Luxemburg enz.enz.enz. te Scheveningen den 30 November 1813. Wordt eerbiedigst opgedragen aan zijner Majesteits Moeder, Hare Koninklijke Hoogheid Frederica Sophia Wilhelmina geboren Koninklijke Prinsesse van Pruissen, douairiere van zijn Doorluchtige Hoogheid Willem den V prins van Oranje en Nassau, Erfstadhouder der Vereenigde Nederlanden etc. etc. etc. (Coll. Beeldbank Haags Gemeentearchief).
 
Willem van Senus was een Nederlandse graveur die omstreeks 1770 werd geboren in Amsterdam en overleed in 1851 in Aalsmeer. Hij was in 1804 lid van het Utrechtse schilderscollege en werkte in Amsterdam. Hij maakte veel boekillustraties, graveerde veel portretten van toemalige toneelspelers en - speelsters en de portretten in de Geschiedenis der Vaderlandsche Schilderkunst door R. v. Eynden en A. v.d. Willigen. (Bron: Historici.nl)
 
Bronnen:
Willem van Senus
Aankomst van Willem I koning der Nederlanden