Het vertrek van Koningin Henrietta Maria van Engeland van Scheveningen op 26 februari 1643. (Coll. Stockholms Auktionsverk, Stockholm)
Paulus Lesire (1611-1654) schilderde ook het vertrek van Henrietta Maria. Op dit schilderij staan veel burgers, edellieden, soldaten en de Haagse schutters. Waarschijnlijk zijn de Haagse schutters in een 'dagelijks' tenue gekleed en geeft het schilderij een beeld van het tweede vertrek koningin Henriette Maria op 26 februari 1643.
Bij de overtocht werd zij weer beschermd door een Nederlands squadron onder bevel van admiraal Maarten Harpertszoon Tromp. Hij forceerde de terugtrekking van een squadron van het Engelse Parlement dat dreigde het konvooi van de koningin aan te vallen voordat ze in Bridlington in Yorkshire aan land ging.
In weerwil van het onderwerp en de titel van het schilderij, kreeg Henrietta Maria een ondergeschikte rol in de compositie. Het schilderij is meer een groepsportret van de officieren van de Haagse Schutterij. De centrale figuur is Kapitein van Couwenhoven en de andere figuren rechts, die allemaal oranje sjerpen dragen, zijn kapitein Swart, van der Faes en Guyl. Het onderwerp is bijna op dezelfde manier behandeld als op een schilderij door Sybrand van Beest, dat in het bezit is van het Haags Historisch Museum.
Links in de verte is duidelijk de toren van de 'Oude Kerk' van Scheveningen en de vuurbaak te zien.
Op de voorgrond ligt een steen met de volgende tekst:
den Haegh het Hollants hoff weet opeen hooffs te leven De vriendschap die sy kryght die weet sy weer te geven. En schoon sij self wel eer haer koninhgschap verjoiegh Omdat het was te te....en sich te gaanck vroiegh S.........te min een Koninghin te vlyen........een goet gevoel en beter uyt te leyen 't was Koevenhoven die de Schuters voren gingh dit heught men en verget hoe ver men haer verfingh
 
The Project Gutenberg eBook, Henrietta Maria, by Henrietta Haynes
Deze reis was een van de meest stormachtige gebeurtenissen van het leven van Henrietta. Nauwelijks waren ze uitgevaren, begeleid door elf schepen, toen (door toedoen van de duivel, zoals sommigen denken) de wind draaide en een verschrikkelijke storm ontstond. Negen dagen werd de koningin op de golven van de Noordzee gesmeten, ze werd gegeseld, net als al haar dames, in een smalle ligplaats. De ellende in de kleine, benauwde hut was onbeschrijfelijk, en erger dan lichamelijke ongemakken was de voortdurende angst voor de dood. Die was zo dreigend dat de koningin en de andere katholieken aan boord, hun natuurlijke terughoudendheid opzij wierpen en met luide stem hun zonden beleden om boven het geraas van de storm uit te komen. Er wordt gezegd dat de gruwel van de scne zo groot was, dat een deel van de zeelieden zich in de zee wierp. Henrietta geloofde dat haar laatste uur gekomen was en, zo bekende ze later, "een storm van negen dagen is een vreselijke ervaring."

Toen de eerste schrikvoorbij was, bedacht zij dat er weinig was om aan het leven te hechten en putte moed uit de belachelijke gebeurtenissen, die op een rollend schip plaatsvinden, terwijl ze haar doosdbange hofdames geruststelde door hen te vertellen dat koninginnen nooit verdronken. Het schip slingerde heen en weer terug naar de kust van Holland. De vermoeide reizigers landden op het strand van een klein vissersdorp (Scheveningen) helemaal vervuild en uitgeput. Dit schokte de Prins van Oranje, die met zijn zoon en schoondochter naar de kust kwamen om de koningin te ontmoeten. Henrietta en haar dames waren zo zwak, dat ze nauwelijks konden staan, terwijl een van de kapucijner pater door twee mannen ondersteund moest worden terwijl hij de mis deed. De koningin verloor in de storm een schip volgeladen met wapens, maar zij steeg in achting bij iedereen vanwege haar vertoonde moed. Zij wilde zo snel mogelijk weer naar zee gaan als het weer het zou toelaten en de door de storm uit elkaar geslagen schepen weer opdoken. Op 27 februari vertrok zij weer en kwam behouden aan in Engeland.
 
Paulus Lesire (1611-1654)
Paulus Lesire is in 1611 geboren in Dordrecht. Hij was de zoon van een glasschilder, die uit Den Haag kwam. Hij studeerde schilderkunst in Dordrecht en vrij zeker een leerling geweest van Jacob Gerritz Cuyp. De werken van Lesire zijn de compostie en het licht beïnvloed door Rembrandt, die in Leiden woonde waar Lesire zich aan het eind van zijn leven vestigde.
 
Bronnen:
Paulus Lesire (1611-1654) op Wikipedia
Vertrek van Koningin Henrietta Maria
The Project Gutenberg eBook, Henrietta Maria, by Henrietta Haynes