Jan Bulthuis (1750-1801)
Rond 14.00 uur werd de erfstadhouder prins Willem V met zijn zoons Willem Frederik en Willem George Frederik naar de pink ' Johanna Hoogenraad' geroeid.
Toen de Prins in de boot zou gaan, legde Pronk een plank met het eene einde op den ijsberg en met het andere op de boot. Uit vrees dat de Prins van, de plank mocht glijden, trok Pronk zijn jas uit en liep in zee langs de plank.
Vervolgens ziende "dat de roeiers niet waren, zoo als zij wel moesten zijn, denkelijk door de bittere koude", nam Pronk zelf in de boot plaats en hielp haar door de branding henen.
De laatste woorden van den Vorst tot Pronk waren: "zoo ik mijn vaderland weder betreed, zal ik aan U gedenken."
Zodra ze aan boord waren klom prins Willem Frederik ( de latere Koning Willem I) in de mast en wuifde de menigte aan het strand een laatst vaarwel toe.
Een groote menigte was tot de duisternis inviel op het strand bijeen en daaronder vele Scheveningsche vrouwen met hun kinderen, die, nu de schepen in zee waren, eerst recht begrepen aan welk gevaar hun mannen zich blootstelden, wanneer de pinken door den vijand mochten genomen worden.
Liggend in een kooi
schreef de Prins nog een brief aan de Raadspensionaris van der Spiegel.
In de 18 jaar daarna, leden de Scheveningers grote ontberingen. Gravure van Jan Bulthuis (1750-1801). (Coll. Beeldbank Haags Gemeentearchief)
 
Jan Bulthuis (1750-1801) is een bekend topografisch tekenaar. Hij krijgt zijn opleiding in Groningen bij H. Wieringa. In deze tijd tekent hij al dorpstaferelen die verlevendigd worden door menselijke figuren en dieren. Vóór 1780 trekt hij naar Amsterdam, waar hij werkt voor de schilder Jurriaan Andriessen. Hij ontwerpt in deze tijd oonder meer kamerbehangsels en toneeldecors. Vanaf circa 1785 krijgt Bulthuis grote opdrachten voor het vervaardigen van topografische prenten. Zijn grootste bekendheid krijgt hij door het tekenen van meer dan 600 stads- en dorpsgezichten voor Vaderlandsche Gezichten of Afbeeldingen behoorende tot den tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden, een werk dat tussen 1786 en 1792 verschijnt. De in deze atlas opgenomen kopergravures worden door Carel Frederik Bendorp gemaakt naar de tekeningen van Bulthuis.
 
Bronnen:
Geschiedenis van Scheveningen. De vlucht van de Prins Willem V
Wikipedia: De vlucht naar Engeland
Leerwiki: Prins Willem laatste stadhouder van Holland
18 januari 1795: Prins Willem V vlucht naar Engeland
Berts Geschiedenis Site: Betaafse Republiek
Jan Bulthuis
Het vertrek van Willem V