Op een gekleurde pentekening van 4 maart 1794 werd de spot gedreven over het vertrek van Willem V.
Op een gekleurde pentekening van 4 maart 1794 werd de spot gedreven over het vertrek van Willem V.
Boven in de zon op deze spotprent staat 'Vrijheid'. Links op de achtergrond vertrekt Willem V in een pink naar Engeland, terwijl de Pruisische adelaars door de bliksem worden weggejaagd. De oranjeboom is omgevallen en de 'bulldog' (Engeland) vlucht weg. Op de voorgrond ligt een gebroken juk en de verscheurde akte van het 'stadho uder sc ap'. In het midden zit de Nederlandse maagd en tegenover haar staat een Fransman die tegen har zegt: " ontvangt uw ontnoomene Regte", terwijl zij antwoordt: "heb Dank Braave franse". Ze houden beiden een vrijheisboom vast; de Fransman heeft in zijn linkerhand de 'Regten van de Mensch'. Een tweede Fransman, achter de eerste heeft een vlag in de hand en zegt: "onder dit banier zyt gy vylig". Geheel rechts een vrouw met een paslood (Gelijkheid) in de rechterhand en de linkerhand rust op een schild: 'Broederschap'. Op de voorgrond een keeshond (patriot) die zegt: "nu ben ik vylig" . (Coll. Atlas van Stolk, Rotterdam)
 
Bronnen:
Geschiedenis van Scheveningen. De vlucht van de Prins Willem V
Spotprent over vertrek Willem V