Dirk Langendijk (1775-1841)
Het vertrek van de prinses van Oranje van Scheveningen naar Engeland, 18 januari 1795
Een ooggetuige beschrijft het vertrek aldus:
Daarna zag ik een droevig tooneel; het waren de vrouwen van het Vorstelijk geslacht met haar dierbaar kind later Koning Willem II, stil staande en met verbazing den masthoog opgekruiden ijsberg aanstarende, waarbij er onder de menigte aanschouwers een uitbarsting van weemoed plaats greep, vooral veroorzaakt door een oude vrouw, die met uitgebreide armen de hofkoets het eerst naderde en verzocht het Prinsje te mogen kussen; en dat smartvol oogenblik was dan ook het hartverscheurende voor alle aanwezigen. (Coll. Beeldbank Haags Gemeentearchief)
 
Dirk Langendijk (Rotterdam, 8 maart 1748 - Rotterdam, 15 december 1805), destijds geschreven als Langendyk, was een Nederlandse tekenaar, schilder en etser. Hij produceerde voornamelijk afbeeldingen van veld- en zeeslagen en andere militaire scènes uit de Patriottentijd (ca. 1780-1800) en de Franse revolutionaire en napoleontische oorlogen (vanaf 1792). (Bron: Gemeentearchief, Rotterdam)
 
Bronnen:
Geschiedenis van Scheveningen. De vlucht van de prinses
Dirk Langendijk op Wikipedia
Vertrek van de Stadhouderlijke familie naar Engeland in 1795