Terug naar Startpagina
 
De Franse Invasie
Vlucht 18 januari 1795
Vlucht Prinses Wilhelmina
Vlucht Prins Willem V
Pink 'Johanna Hoogenraad'
1795-1813
Oranje in ballingschap
Willem V Batavus
Frederica Sophia Wilhelmina
Frederica Louise Wilhelmina
Willem George Frederik
Willem Frederik
Frederica Louisa Wilhelmina
Willem Frederik George
Willem Frederik Karel
Wilhelmina Frederica Pauline
Wilhelmina Frederica Marianne
Terugkeer Oranje in 1813
30 november 1813
Herdenking in 2013
Boeken
Over Oranjes
 
Vertrek en aankomst Oranjes en Stuarts op Scheveningen
Vertrek Willem II, 1641
Vertrek Henrietta Maria, 1643
Vertrek Charles II, 1660
Aankomst Willem III, 1691
1642-1660
De Stuarts in Ballingschap
400 jaar Strandschilders
op Scheveningen
1600-1700
1700-1800
1800-1900 A t/m L
1800-1900 M t/m Z
1900-2000 A t/m L
1900-2000 M t/m Z
2000-heden
Muurschilderingen
Scheveningen op keramiek 1
Scheveningen op keramiek 2
Herdenkingspenningen
Panorama's Scheveningen
Algemeen
Scheveningen toen en nu
Huifkarren op Scheveningen
Zeeslagen bij Scheveningen
Het kanon van Scheveningen
Waarzegster op Scheveningen
Boeken over Scheveningen
Links
Over de Website
Contact
   

Willem Frederik Karel, prins der Nederlanden, geboren in Berlijn op 28 februari 1797 en gestorven in Huize De Paauw in Wassenaar op 8 september 1881.
 
Rechts: Prins Willem Frederik, de latere Koning Wllem I, met zijn vrouw Wilhelmina van Pruisen (Mimi) en hun zoontjes Willem Frederik George Lodewijk, Guillot genoemd (links) en Willem Frederik Karel, Fritz of Fritsje genoemd (rechts) in 1799. (Coll. Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau, Den Haag).

Prins Willem Frederik Karel werd in ballingschap geboren in de voormalige slaapkamer van Frederik de Grote, als de familie in ballingschap in Berlijn woont.
Hij doorleefde zijn jeugd eerst in Berlijn, daarna in Schönhausen, vervolgens in Fulda, en later weer in Berlijn.

In de zomer van 1799 logeert zijn tante prinses Louise in Schonhausen. In haar brieven naar haar ouders in Hampton Court in London vertelt ze over de beide jongens Guillot en Fritsje en vergelijkt ze met elkaar. Guilot is beweeglijker, Frits beslister. Hoewel ze vier jar verschillen, hangen ze aan elkaar.

Hij groeide op aan het Pruisische hof. Vrienden in zijn jeugd aan het Berlijnse Hof waren de latere koning Friedrich Wilhem IV en Wilhelm I, later koning van Pruisen en keizer van Duitsland. Zijn opvoeding was helemaal Duits, al bleven de herinneringen aan het verloren vaderland leven. Hij kreeg samen met zijn koninklijke neven een militaire opleiding van de beroemde Clausewitz en Scharnhorst, en zijn burgerlijke leraren waren Delbrück, Niebuhr en Ancillon. (Bron tekst: Historici.nl, Oranje in ballingschap, H. Algra. Uitgave: J.H. Kok N.V., Kampen, 1948, Oranje in Ballingschap, Mr. L.A. Struik. Uitgave: de Bataafse Leeuw, Amsterdam 2006). (Klik op de afbeelding voor een groter formaat)
 
Links: Jonge Willem Frederik Karel. (Bron: Forum.alexanderpalace.org) en rechts: Portret van Frederik (Willem Frederik Karel), Prins der Nederlanden (1797-1881).; 1809 .vervaardiger: Geschilderd door zijn moeder Prinses Frederica Louisa Wilhelmina van Hohenzollern. Prinses van Pruisen; (1774-1837). (Coll. Haags Gemeentearchief). (Klik op de afbeelding voor een groter formaat)
 
Links: Willem Frederik Karel te paard van Horace Vernet, (1789-1863), geschilderd in 1830. (Coll. Staatliches Freilichtmuseum Palast Gatschina, St. Petersburg)

In januari 1813 met zijn vader naar Breslau, waar hij zijn lessen samen met de kroonprins van Pruisen zou voortzetten. Vooral dat Fritz was meegekomen bezorgde de koninklijke familie veel vreugde. Het plan om FRitz aan een Engelse militaire academie te laten opleiden, moest gezien de onzekere politieke en militaire toestand, worden uitgesteld tot de lente.

23 maart 1813 werd hij op 16-jarige leeftijd Pruisisch officier en nam deel aan de grote veldtocht van het Silezische leger onder Blücher, onderging de vuurdoop op 2 mei 1813 bij Lützen.

Hij was bij de veldslagen van Bautzen op 21 mei, van Dresden op 26 augustus, van Kulm op 30 augustus, van Warchau op 16 october en van Leipzig 16-19 oktober.

(Bron tekst: Historici.nl, Oranje in ballingschap, H. Algra. Uitgave: J.H. Kok N.V., Kampen, 1948, Oranje in Ballingschap, Mr. L.A. Struik. Uitgave: de Bataafse Leeuw, Amsterdam 2006). (Klik op de afbeelding voor een groter formaat)
 
Rechts: Willem Frederik Karel, Prins der Nederlanden door W. Van Senus naar G. H. Hodges, 1815
Portret van de prins op 18-jarige leeftijd. (Bron: Michaelfinney.co.uk)

Om zijn wat eenzijdige opleiding bij te spijkeren werd de prins als student naar de Rijksuniversiteit Leiden gestuurd. Hij ging met tegenzin maar schreef zijn voormalige gouverneur: 'Ik behoor mijn plicht en niet mijn lust te volgen.'

Bij de invoering van de grondwet kreeg hij de titel van 'Prins der Nederlanden'.

Zijn geboorterecht als tweede zoon hield in dat hij aanspraken maakte op de Nassau domeinen in het Duitse Rijk maar deze werden tijdens het 'Congres van Wenen' ingeruild voor het Groothertogdom Luxemburg. (Bron tekst: Historici.nl). (Klik op de afbeelding voor een groter formaat)
 
Links: Willem Ferderik Karel door Charles-Pierre Verhulst, 1819. (Bron: Fine-arts-museum.be) en rechts: Willem Frederik Karel door onbekende schilder. (Bron: Theroyalforums.com). (Klik op de afbeelding voor een groter formaat)
 
Links: Portret van Willem Frederik Karel als lid van de Orde van Vrijmetselaars. Maker onbekend. (Bron: Assenbergh.nl)

Prins Willem Frederik Karel steunde de pogingen van Van den Bosch tot oprichting van de Maatschappij van Weldadigheid, zelf voorzitter van de in 1818 opgerichte Commissie van Weldadigheid.
In 1818 werd door generaal Johannes van den Bosch de Maatschappij van Weldadigheid opgericht. Deze Maatschappij stichtte Landbouwkoloniën waar paupers uit alle delen van het land de kans kregen om zelf voor hun inkomen te zorgen. In Frederiksoord werd de eerste kolonie gebouwd.

De Orde van de Vrijmetselaren in Nederland had hem reeds in 1816 tot grootmeester benoemd, in welke betrekking hij met zijn grote weldadigheidszin, zijn beminnelijke welwillendheid en tegemoetkoming, hoge waardering vond en tot zijn dood met voorliefde werkzaam was.

De wet van 25 mei 1816 regelde zijn schadeloosstelling uit de domeinen, wees hem de rentambten Breda, Niervaart, Oosterhout, Zevenbergen en Zwaluwe toe, tot een bedrag van ongeveer fl. 190.000,- ook toegekend aan zijn mannelijke afsdtammelingen.
Hij kwam na de troonafstand van zijn vader in oktober 1840 in het bezit daarvan. (Bron tekst: Historici.nl). (Klik op de afbeelding voor een groter formaat)
 
Rechts: Huwelijksportret van Willem Frederik Karel, prins der Nederlanden (1797-1881) en prinses Louise door Johannes Hari (I), 1825. (Bron: Oranje-nassau.org)

Prins Willem Frederik Karel trouwde op 21 mei 1825 met zijn nicht Louise Augusta Wilhelmina Amalia, prinses van Pruisen, geboren 1 februari 1808 in Koningsbergen en dochter van koning Friedrich Wilhelm III. Daardoor werden zijn betrekkingen tot het Pruisische Hof nog versterkt.
Sinds 1818 woonde hij in het nieuwe paleis aan het Korte Voorhout in Den Haag, waar hij verder zijn hoofdverblijf had, en vanaf 1838 afgewisseld door dat op het toen aangekochte huis De Paauw onder Wassenaar met de later gekochte goederen aldaar.

In 1829 wordt Prins Willem Frederik Karel kandidaat gesteld voor de Griekse troon, een functie die de bescheiden Prins weigert. (Bron tekst: Historici.nl)

Prins Willem Frederik Karel (1797-1881) en Prinses Louise Augusta Hohenzollern (1808-1870) kregen vier kinderen: Louise (1828-1871), getrouwd met koning Karel XV van Zweden, Willem (1833-1834), Frederik (1836-1846), Marie (1841-1910), getrouwd met prins Wilhelm von Wied. (Klik op de afbeelding voor een groter formaat)
 
Intogt der Koninklyke Nederlandsche troepen, door de Schaarbeeksche Poort binnen het Oproerig Brussel op den 23 September 1830. Nederlandse infanterie trekt schietend Brussel binnen bij de Schaarbeekse Poort, 23 september 1830. Op de voorgrond vuren Brusselaars vanachter een barricade op de Nederlandse troepen. (Coll. Rijksmuseum, Amsterdam). (Klik op de afbeelding voor een groter formaat)
Links: Portret van Willem Frederik Karel (1797-1881) prins der Nederlanden, zoon van koning Willem I, kniestuk, frontaal weergegeven. (Coll. Haags Gemeentearchief) en rechts: Staatsieportret van Willem Frederik Karel (1797-1881) prins der Nederlanden, tweede zoon van koning Willem I, ten voeten uit staande weergegeven. (Coll. Haags Gemeentearchief). (Klik op de afbeelding voor een groter formaat)
Links: Portret van prins Willem Frederik Karel, gemaakt rond 1850 en rechts: prinses Louise Augusta Wilhelmina Amalia, prinses van Pruisen, geboren 1 februari 1808 in Koningsbergen en dochter van koning Friedrich Wilhelm III. (Bron: Theroyalforums.com). Makers onbekend. (Klik op de afbeelding voor een groter formaat)
 
Links: prins Willem Frederik Karel met kleinkindren. V.l.n.r. De jonge prins Frederik, de oude prins Willem Frederik Karel, zijn schoonzoon prins Willem Adolf von Wied, prins Viktor, zijn dochter prinses Marie en prins Willem . (Coll. Haags Gemeentearchief)

De dood van zijn echtgenote Louise op 6 december 1870 in Wassenaar trof de buitengemeen huiselijke en gemoedelijke prins zeer. Hij overleefde haar nog elf jaren, hoog geëerd om zijn voortreffelijk karakter (zijn lijfspreuk was: "ehrlich währt am längsten" en zijn kalme welwillende gezindheid.

Zijn twee zoons zijn jong gestorven; zijn dochters waren prinses Louise, geboren 6 augustus 1828 in Den Haag, gestorven 30 maart 1871, zij was 19 juni 1850 gehuwd met Karel Lodewijk Eugenius, kroonprins, later koning Karel XV van Zweden en prinses Marie, geboren in Wassenaar 5 juli 1841, overleden juni 1910 en 19 juli 1871 gehuwd met Willem, prins van Wied.

Het bijna uitsterven van de Oranjes raakt Prins Willem Frederik Karel diep. Het betekent veel voor hem als hij aanwezig is bij de doop van Prinses Wilhemina in 1880. Een jaar later sterft Prins Willem Frederik Karel in huize de Paauw in Wassenaar op 8 september 1881. (Bron tekst: Historici.nl) (Klik op de afbeelding voor een groter formaat)
 
Bronnen:
Willem Frederik Karel van Oranje-Nassau op Wikipedia
Willem Frederik Karel op Historici.nl
Jonge Willem Frederik Karel
Portret van Frederik (Willem Frederik Karel)
Willem Frederik Karel te paard
Willem Frederik Karel, Prins der Nederlanden
Willem Frederik Karel door Charles-Pierre Verhulst
Willem Frederik Karel door onbekende schilder
Portret van Willem Frederik Karel als lid van de Orde van Vrijmetselaars
Huwelijksportret van Ferderik en Louise
Gevechten met Nederlandse troepen in Brussel
Portret van Willem Frederik Karel
Staatsieportret van Willem Frederik Karel
Portret van prins Willem Frederik Karel
Portret van prinses Louise Augusta Wilhelmina Amalia
Prins Frederik met kleinkinderen
Boek: Oranje in Ballingschap, H. Algra
Boek: Oranje in Ballingschap, Mr. L.A. Struik