Terug naar Startpagina
 
De Franse Invasie
Vlucht 18 januari 1795
Vlucht Prinses
Vlucht Prins Willem V
Pink 'Johanna Hoogenraad'
1795-1813
Oranje in ballingschap
Terugkeer Oranje in 1813
30 november 1813
Herdenking in 1838
Herdenking in 1863
De Naald, 1865
Monument in 1869
Herdenking in 1888
Herdenking in 1913
Herdenking in 1938
Herdenking in 1963
Herdenking in 1988
Herdenking in 2013
Vertrek en aankomst Oranjes en Stuarts op Scheveningen
Vertrek Willem II, 1641
Vertrek Henrietta Maria, 1643
Vertrek Charles II, 1660
Aankomst Willem III, 1691
1642-1660
De Stuarts in Ballingschap
400 jaar Strandschilders
op Scheveningen
1600-1700
1700-1800
1800-1900 A t/m L
1800-1900 M t/m Z
1900-2000 A t/m L
1900-2000 M t/m Z
2000-heden
Muurschilderingen
Scheveningen op keramiek 1
Scheveningen op keramiek 2
Herdenkingspenningen
Panorama's Scheveningen
Algemeen
Scheveningen toen en nu
Huifkarren op Scheveningen
Zeeslagen bij Scheveningen
Het kanon van Scheveningen
Waarzegster op Scheveningen
Boeken over Scheveningen
Links
Over de Website
Contact
 
   

Inval door Frankrijk in de Nederlanden: 1792-1795
 
Na de revolutie in 1789 begon Frankrijk enkele jaren daarna met forse uitbreiding van het Franse grondgebied.
In 1793 verklaart Frankrijk ons land de oorlog. Door de patriotten wordt de komst van de Fransen juichend tegemoet gezien: zij zullen een vernieuwing brengen. Voorafgaand aan dit leger trekken vele duizenden emigranten vanuit Frankrijk naar het noorden; ook in onze stad vinden zij een {voorlopig} onderdak. Mét de komst van het Franse leger voor onze stadswallen zullen zij ook verder moeten vluchten.
 
De Franse Inval in 1793
Omdat de Republiek door de Franse revolutionairen als een vijand van het Franse vrijheidsstreven werd beschouwd, vielen op 1 februari 1793 14.000 Franse militairen binnen onder leiding van generaal Dumouriez.
De inval richtte zich vooral op West-Brabant. Men hoopte van daaruit door te kunnen stoten naar Holland.
De komst van het Franse leger werd aangegrepen als een aanleiding om in vele Brabantse dorpen en steden de vrijheidsboom op te richten.
De vrijheidsboom, voor het eerst gebruikt in Boston in de vrijheidsstrijd tussen Amerikanen en Engelsen in 1765, was het symbool geworden van de Franse revolutie. In de vrijheidsboom hing meestal een vaandel en de Phrygische of Jacobijnse muts, eveneens een revolutionair symbool.
De intocht van de Fransen had aanvankelijk succes met de inname van Breda op 27 februari, maar de belegering van Willemstad* vanaf de ochtend van 1 maart liep op een mislukking uit. Wel werd enkele dagen later Geertruidenberg ingenomen.
Uiteindelijk was de positie van het Franse leger strategisch niet meer houdbaar en tegen het einde van maart waren alle Franse troepen weer weg en werden de vrijheidsbomen demonstratief omvergehaald.
*) Afbeelding geeft een beeld van de belegering van Willemstad.
 
Franse inval van 1794
Anderhalf jaar na hun vertrek uit Staats-Brabant, viel het Franse leger in augustus 1794 opnieuw de Republiek binnen, ditmaal onder leiding van generaal Pichegru.
Op 5 september werd Tilburg bezet, vervolgend door een reeks dorpen in de Meierij.
Op 4 oktober moest Den Bosch* zich na een lange belegering overgeven. Ongeveer 250 Franse royalistische soldaten die hadden meegeholpen bij de verdediging van de stad, werden op het fort Isabella gefusilleerd.
In de daaropvolgende weken werd vrijwel het totale grondgebied van het huidige Noord-Brabant veroverd, met inbegrip dus van Hollands Brabant en de vrije heerlijkheden in het noordoosten.
Door de strenge winter vroren de rivieren dicht waardoor het Franse leger ook naar het noorden kon trekken.
Uiteindelijk kozen de Staten Generaal de kant van de revolutie en vluchtte de stadhouder naar Engeland.
*) Links een afbeelding van de belegering van en rechts de intocht van het Franse leger in Den Bosch
 
De afbeelding links geeft een beeld van de belegering van Lent in de buurt van Nijmegen en op de rechter afbeelding trekken de Fransen de bevroeren Waal over.
 
Aan het einde van de achttiende eeuw wonen in Nederland zoveel mensen dat zij afhankelijk zijn van voedselimport. Dit geldt met name voor Noord-Brabant met zijn arme grond en in 1795 ruim 200.000 zielen telt.
In 1794 vallen 72.000 Franse soldaten het gewest binnen. Deze krijgsmacht leeft van het land terwijl de voedselaanvoer stopt. Hierdoor lijdt het leger en vooral ook de bevolking honger. De ellende in Noord-Brabant is zo groot dat het Franse leger het gewest ontvlucht en de rest van Nederland verovert. In 's-Hertogenbosch sterven de meeste mensen. Het is de grootste stad die bovendien door een overstroming van de buitenwereld wordt afgesloten. 
 
In 1794/1795 gingen de Fransen onder generaal Pichegru samen met het Bataafse Legioen onder generaal Daendels noordwaarts. 's-Hertogenbosch werd veroverd tegen eind 1794. Daendels riep zijn medeburgers in Gelderland en Overijssel te hulp. Die aarzelden. Ook Pichegru aarzelde. Het was een extreem strenge winter. De Hollandse waterlinie rond Amsterdam was een ijslinie geworden, waarover de Franse soldaten Utrecht konden bereiken en veroveren. Daendels kon door overreding Amsterdam aan zijn zijde krijgen. En dan begint een revolutie.
 
In januari 1795 bereikten de Franse troepen Utrecht. Daar werden zij enthousiast verwelkomd met vlaggetjes en emblemen van de revolutie. Revolutionaire comité's namen de macht over en orangistische hoogwaardigheidsbekleders vluchtten, maar werden in het algemeen ongemoeid gelaten. De in 1787 onderdrukte revolutie van de patriotten werd weer opgepakt en leek aan te sluiten bij de idealen van de Fransen. Er werden tal van overwinningsparades georganiseerd en dankdiensten in kerken. De nieuwe patriottische regering veranderde de naam van de Republiek in die van "Bataafse republiek."
5 dagen na het vertrek van de laatste Stadhouder kwam een afdeling Franse soldaten van 200 man, met slaande trom Scheveningen binnen.
 
Bronnen:
Geschiedenis van Scheveningen. Hoofdstuk XXIV. Scheveningen in den Franschen tijd.
De Franse Inval in 1793
De Franse inval van 1794
De Franse Revolutie
Overbevolking in Noord-Brabant en de verovering van Nederland, 1794-1795
Invasie van Franse troepen in 1795 (27 december 1794 - 19 januari 1795)
Rampzalige Franse tijd voor Lent Gelderland
De ondergang van de Republiek der Verenigde Nederlanden
Republiek II
Haags Gemeentearchief