Terug naar Startpagina
 
De Franse Invasie
Vlucht 18 januari 1795
Vlucht Prinses Wilhelmina
Vlucht Prins Willem V
Pink 'Johanna Hoogenraad'
1795-1813
Oranje in ballingschap
Willem V Batavus
Frederica Sophia Wilhelmina
Frederica Louise Wilhelmina
Willem George Frederik
Willem Frederik
Frederica Louisa Wilhelmina
Willem Frederik George
Willem Frederik Karel
Wilhelmina Frederica Pauline
Wilhelmina Frederica Marianne
Terugkeer Oranje in 1813
30 november 1813
Herdenking in 2013
Boeken
Over Oranjes
 
Vertrek en aankomst Oranjes en Stuarts op Scheveningen
Vertrek Willem II, 1641
Vertrek Henrietta Maria, 1643
Vertrek Charles II, 1660
Aankomst Willem III, 1691
1642-1660
De Stuarts in Ballingschap
400 jaar Strandschilders
op Scheveningen
1600-1700
1700-1800
1800-1900 A t/m L
1800-1900 M t/m Z
1900-2000 A t/m L
1900-2000 M t/m Z
2000-heden
Muurschilderingen
Scheveningen op keramiek 1
Scheveningen op keramiek 2
Herdenkingspenningen
Panorama's Scheveningen
Algemeen
Scheveningen toen en nu
Huifkarren op Scheveningen
Zeeslagen bij Scheveningen
Het kanon van Scheveningen
Waarzegster op Scheveningen
Boeken over Scheveningen
Links
Over de Website
Contact
   

Willem Frederik George Lodewijk (Den Haag, 6 december 1792 - Tilburg, 17 maart 1849), Prins van Oranje-Nassau, was van 28 november 1840 tot aan zijn dood in 1849 koning der Nederlanden, groothertog van Luxemburg en hertog van Limburg.
Doop van de jonge erfprins Willem Frederik George Lodewijk, de latere koning Willem II, op 28 december 1792 in de Grote Kerk te Den Haag. NB. (Bron: Gahetna.nl). Willem Frederik George Lodewijk, prins van Oranje-Nassau (Den Haag 6 december 1792 - Tilburg 17 maart 1849) zoon van Willem Frederik, erfprins van Oranje en later koning Willem I, en Frederica Louisa Wilhelmina, prinses van Pruisen. Bij zijn doop kreeg hij de namen van zijn vader Willem Frederik en George en Lodewijk gaven de bloedverwantschap aan met de koningen van Groot Britannie. (Klik op de afbeelding voor een groter formaat)
VERTREK van MEVROUW de PRINSES van ORANJE, met hare BEHUWDDOCHTER en derzelver ZOONTJE, van Scheveningen, en van daar naar Engeland over te steken, op den 18en van January 1795, des morgens omtrent 8 uuren. Afbeelding van het vertrek van de Wilhelmina van Pruisen, echtgenote van stadhouder Willem V, vanaf het strand. Links is de hofhouding bezig met de bagage op het strand. In het midden de prinses. Rechts op de voorgrond kijken enige mensen toe. In het midden verder naar de achtergrond de schepen waarmee het gezelschap naar Engeland vertrok. (Coll. Atlasvanstolk.nl) (Klik op de afbeelding voor een groter formaat)
 
Rechts: Prins Willem Frederik, de latere Koning Wllem I, met zijn vrouw Wilhelmina van Pruisen (Mimi) en hun zoontjes Willem Frederik George Lodewijk (links) en Willem Frederik Karel (rechts) in 1799. (Coll. Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau, Den Haag).

In april 1796 reisde hij met zijn moeder vanuit Yarmouth, via Hamburg en Louise in Brunswijk, naar Berlijn. 21 april kwamen Mimi en haar zoontje Guillot in Berlijn aan.
Zijn vader, Willem Frederik, was blij zijn vrouw en zoontje weer te zien. Het gezinnetje werd als gast van de Puisische koninklijke familie ondergebracht in de appartementen van Frederik de Grote in het koninklijk slot. In 1797 zou hen het landgoed Schönhausen ter beschikking worden gesteld, dat was vrijgekomen door het overlijden in de winter van 1796/1797 van koningin Elisabeth.

In Berlijn kreeg Guillot verder zijn opvoeding, onder leiding van Jean Victor baron de Constant Rebecque, een uitstekende krijgskundige, die na de plaatsing van Guillot op de Pruisische kadettenschool in april 1804, bij hem bleef. In mei 1806 ging de prins lessen volgen aan de militaire akademie. Na een geslaagd examen werd hij tot officier in Pruisische dienst bevorderd.

De jonge Guillot ging er veel om met de Pruisische prinsen en droeg het Pruisisch uniform. Zijn vakanties bracht hij door in Fulda of op Oranienstein. (Bron tekst: Historici.nl)
(Klik op de afbeelding voor een groter formaat)
 
Links: Afbeelding jonge Willem Frederik George Lodewijk. Maker onbekend. (Bron: Katholieke Universiteit, Leuven)

Na een afscheidsvisite aan het koninklijke Pruisische Hof te Koningsbergen vertrok de 16-jarige Erfprins eind mei 1809 naar Engeland. De beste route was via het neutrale Zweden. Van Colberg, een havenplaats aan de Oostzee voer hij uit onder geleide van zijn gouverneur kapitein Jean Victor de Constant Rebècque aan boord van een klein schip, dat herinneringen opwekte aan de beschrijvingen van de fameuze pink, die in 1795 hem naar Engeland had gebracht. De schippers deden moeite om niet met de Denen in contact te komen, die vanuit Bornholm de Oostzee controleerden en het Continentaal stelsel mee handhaafden. Zonder ongelukken kwamen zij inderdaad aan de Zuidkant van Zweden en vonden er een Engel esakdder. De Erfprins was opgetogen over het admiraalschip, het schip, waarop Nelson zijn laatste slag had gewonnen en was gesneuveld. Over land reisde hij naar Gotenburg. Van Gotenburg ging de reis voorspoedig naar Engeland, en de Prins maakte er een voordelige indruk. Hij miste de onhandigheid in gezelschap, die anders het kenmerk is van zijn leeftijd. Toen reeds lieten sommigen hun gedachten gaan over de vraag of niet een goede huwelijkskandidaat was voor Prinses Charlotte, de vermoedelijke troonopvolgster. En bij die gedachten sprak de herinnering aan de oude glorie, aan Willem en Maria. Wéér zouden op deze wijze, zo was de overlegging, de kroon van Engeland en het Stadhouderschap in Nederland eens worden verbonden. Intussen ging de Erfprins niet in Edinburgh studeren. De Engelse vrienden waren daar gedecideerd op tegen. Edinburgh was een broeinest van liberale opposotie en die in Engeland carrière wilde maken en voor de regering volkomen accceptabel zijn, die studeerde in Oxford. Dus ging de Prins naar Oxford studeren aan het Christ Church College, waarbij hij weer werd begeleid door de Constant de Rebecque.
(Klik op de afbeelding voor een groter formaat)
 
Rechts: Portret van Willem II Frederik George Lodewijk (1792-1849) prins van Oranje-Nassau, koning der Nederlanden, ten voeten uit staande en trois-quart weergegeven. De prins staat in een landschap waar op de achtergrond een veldslag wordt geleverd. De prins heeft kort golvend haar en is gekleed in een gala-uniform, bestaande uit een kort jasje met opstaande kraag en een strakke witte pantalon met versieringen. Over zijn linker schouder hangt een overjas die wordt gesierd met onderscheidingstekens op zijn linker borst. Voorop de borst van de prins hangt de ketting van de Orde van het Gulden Vlies. De prins houdt zijn linker hand aan zijn sabel op zijn linker zij en heeft in zijn rechter arm een hoge muts met veren en een paar witte handschoenen. Rechts op de achtergrond staat een jonge man die een wit paard in bedwang houdt. Links op de achtergrond staat een grote loofboom en helemaal op de achtergrond staan infanteristen in gevechtslinies. Onder het portret staat de volgende tekst: Le Prince (- wapenschild -) d'Orange, Dédié S.M. le Roi des Pays-Bas Grand Duc de Luxembourg Par son très humble & très fidèle sujet Jh. Odevaere, peintre de S:M: Chevalier de l'Ordre Royal du Lion Belgique, Membre ct de l' Institut. van Lignon, F., 1816. (Bron: Gahetna.nl)

In Oxford kreeg de erfprins op 24 mei 1811 de graad van 'Doctor in Civil Law by Diploma' en de prins-regent van Engeland verleende hem de rang van luitenant-kolonel in het Engelse leger.
Op 21 juni 1811 stak de erfprins samen met De Constant Rebecque aan boord van een Brits fregat van Spithead in Engeland over naar Portugal. Daar zou de jonge erfprins worden opgenomen in het gezelschap van bekwame jonge stafofficieren van Wellington, die bekwaamheid met een titel verkoos boven bekwaamheid zonder een titel. Het maakte deel uit van de overtuiging van Welington dat een leger geleid moest worden door 'gentlemen'. (Bron tekst: Oranje in Ballingschap, Mr. L.A. Struik. Uitgave: de Bataafse Leeuw, Amsterdam 2006)
(Klik op de afbeelding voor een groter formaat)
 
Links: Bestorming van Ciudad Rodrigo, 19 januari 1812. Gravure van T. Sutherland naar W. Heath in 1815. Handgekleurd en rechts: Bestorming van het Moorse Kasteel in Badajos, 31 maart 1812. Gravure van T. Sutherland naar W. Heath in 1815. Handgekleurd. (Bron: Antique-prints-maps.co.uk). (Klik op de afbeelding voor een groter formaat)
Links: De slag bij Salamanca op 22 juli 1812 en rechst: Lord Wellington rijdt Salamanca binnen. Makers ingekleurde gravures onbekend. De cavelarist op de afbeelding rechts, kan de jonge erfprins Willem Frederik George Lodewijk zijn. (Bron: Espanolensalamanca.com). (Klik op de afbeelding voor een groter formaat)
De slag bij Vitoria op 21 juni 1813. Wellington overziet het slagveld. De cavelarist op de afbeelding rechts kan de jonge erfprins Willem Frederik George Lodewijk zijn. Schilderij van Thomas Jones Barker. (Coll. Defence Academy of the United Kingdom). (Klik op de afbeelding voor een groter formaat)
Links: De Prins van Oranje door John Singleton Copley. De prins draagt het uniform van een adjudant met een blauwe opstaande kraag, gouden tressen en een steek op zijn hoofd. Op zijn borst hangt de Army Gold Medal. (Coll. The Wellington Collection, Apsley House, London) en rechts: portret van de Prins van Oranje. Maker en locatie niet bekend. (Bron: Wikimedia.org). (Klik op de afbeelding voor een groter formaat)
 
Rechts: Portret van kroonprins Willem Frederik George Lodewijk van Oranje Nassau, later koning Willem II der Nederlanden te paard op het slagveld. prentmaker: Antonie en Pieter van der Beek naar tekening van: Nicolaas Sonnenberg. (Coll. Rijksmuseum, Amsterdam).

De derde dag na zijn aankomst werd hij door zijn vader, de souvereine vorst, tot generaal van de infanterie en inspecteur-generaal van alle wapenen en van de nieuwe Nationale Militie, aangesteld. Als opperbevelhebber van het nieuw gevormde veldleger nam hij deel aan de laatste krijgsverrichtingen in Brabant tegen de Franse garnizoenen aldaar.
De nauwe band die reeds vroeg tussen hem en prinses Charlotte, de enige dochter van George IV, was ontstaan, werd weldra een verloving, die hem de troonopvolger in Nederland, iets als de positie van de koning-stadhouder Willem III scheen te beloven. Maar dit laatste plan ging niet door, omdat de prinses weigerde om voortaan beurtelings in Engeland en Nederland te wonen. De reeds naar Engeland vertrokken erfprins keerde in juni 1814 ongehuwd naar Den Haag terug.

Daarna ging hij naar Brussel, waar hij in de winter van 1814/1815 de Engelse krijgsmacht in België commandeerde, het Belgische leger organiseerde en zich door zijn beminnelijk karakter reeds spoedig een grote populariteit verwierf. Hij bereidde er ook de bouw van een nieuwe vestinggordel op de Franse grens voor.

Na de terugkeer van Napoleon kreeg hij op 26 maart 1815 de officiële titel Prins van Oranje, die later als die van de troonopvolger in de grondwet werd vastgelegd. (Klik op de afbeelding voor een groter formaat)
 
Kroonprins Willem Frederik George Lodewijk bij Quatre Bras, Dirk Sluyter, in of na 1815. Prentmaker: Dirk Sluyter naar tekening van: Jan Kamphuysen. Willem Frederik George Lodewijk, de latere koning Willen II, dankt te paard en schenkt zijn ereteken aan het 7e bataljon, dat hem ontzette bij Quatre Bras, waar de Fransen hem omsingeld hadden.
Kroonprins Willem Frederik George Lodewijk, de latere koning Willen II, dankt te paard en schenkt zijn ereteken aan het 7e bataljon, dat hem ontzette bij Quatre Bras, waar de Fransen hem omsingeld hadden. (Coll. Rijksmuseum, Amsterdam)
Kroonprins Willem Frederik George Lodewijk bij de Slag bij Waterloo en Fleurus, Dirk Sluyter, in of na 1815. Dirk Sluyter naar tekening van: Jan Kamphuysen. Willem Frederik George Lodewijk, de latere koning Willem II, trekt ten strijde op het slagveld bij Waterloo op 18 juni 1815. Hij raakt daarbij gewond aan zijn schouder door een kogel. (Coll. Rijksmuseum, Amsterdam)
Links: Willem Frederik George Lodewijk van Oranje tijdens de slag bij Waterloo door Nicaise de Keyser. (Bron: Cuirassier.tumblr.com) en rechts: Portret van kroonprins Willem Frederik George Lodewijk ter nagedachtenis van de Slag bij Waterloo, Pieter van der Meulen, 1815 - 1817. Naast het portret toont Minerva het portret van de hertog van Wellington en toont een officier het portret van Gebhard Leberecht Blücher von Wahlstatt. Midden op het basement de Slag bij Waterloo, waarin zij vochten. (Coll. Rijksmuseum, Amsterdam). (Klik op de afbeelding voor een groter formaat)
Willem Frederik George Lodewijk ontmoet Anna Palowna. (Bron: Vorstenvroegerennu.nl)
Tsaar Peter de Grote had bepaald dat geen Romanov mocht huwen zonder dat de partners elkaar tevoren hadden ontmoet en toestemden in de verbintenis. Erfprins Willem moest daarom 'op zicht' naar St. Petersburg. En hoewel Anna zichzelf van hogere geboorte achtte dan de prins van Oranje, verliep de ontmoeting toch naar beider tevredenheid: het huwelijkscontract kon worden opgemaakt. (Bron tekst: Historici.nl). (Klik op de afbeelding voor een groter formaat)
Links: portret van de Prins van Oranje door François Joseph Kinsoen. (Coll. The Bowes Museum, Barnard Castle, County Durham, UK) en rechts: prinses Anna Paulovna. De taille van de jurk zit enkele centimeters onder de borsten, wat de mode was rond 1820. (Coll. The Bowes Museum, Barnard Castle, County Durham, UK). (Klik op de afbeelding voor een groter formaat)
Koning Willem II met zijn gezin. Van links naar rechts: Willem III (1817-1890), Alexander (1818-1848), Willem II (1792-1849), Anna Paulovna (1795-1865), Sophie (1824-1897) en Hendrik (1820-1879). Schilderij van Jean Baptist van der Hulst, 1832. (Coll. Stichting Historische Collectie Huis van Oranje Nassau). (Klik op de afbeelding voor een groter formaat)
De slag bij Boutersem, 12 augustus 1831, gedurende de Tiendaagse Veldtocht, Nicolaas Pieneman, 1833
Op 2 augustus 1831 vielen Nederlandse troepen België binnen, dat zich in 1830 had afgescheiden. Bij Leuven vond de Slag bij Boutersem plaats. Daarbij werd het paard van de prins van Oranje, de latere koning Willem II, aangeschoten. Nicolaas Pieneman legde dit heldhaftige moment vast. De Tiendaagse Veldtocht stookte de nationale gevoelens flink op, maar eindigde in een wapenstilstand. België bleef onafhankelijk. (Coll. Rijksmuseum, Amsterdam). (Klik op de afbeelding voor een groter formaat)
 
Links: Portret van Willem II, koning der Nederlanden, Jan Adam Kruseman, 1839. (Coll. Rijksmuseum, Amsterdam)

Na de hereniging van de Nederlanden werd hij o.a. minister van defensie in de regering van zijn vader. Hij verbleef echter meestal in de Zuidelijke Nederlanden in Brussel, ook in de halve jaren dat de regering zetelde in Den Haag (er was immers een beurtrol voor Brussel en Den Haag). Daar kwam hij in 1816 in contact met Franse revolutionairen die de Bourbonmonarchie wilden afzetten en een burgerlijk bestuur wilden invoeren, en Zuid-Nederland bij Frankrijk wilden voegen. Willem werd de kandidaat van deze rattachisten om Lodewijk XVIII op te volgen. Willems zwager, tsaar Alexander I, kwam echter via zijn zuster dit plan te weten en lichtte koning Willem I in. Die was razend, en vader en zoon leefden vervolgens in onmin.
Willem had zijn les niet geleerd. In 1820 ontdekte de Franse regering weer een complot tegen Lodewijk XVIII waar Willem een rol in speelde. Met diplomatieke heksentoeren kon Willem I een rel vermijden.
In 1829 werd Willem benoemd tot vicepresident van de Raad van State en voorzitter van de ministerraad, wat hij zou blijven tot zijn troonsbestijging in 1840. In deze functies was hij ook formeel de belangrijkste adviseur van Willem I. (Bron tekst: Urubin Forums).
(Klik op de afbeelding voor een groter formaat)
 
De inhuldiging van koning Willem II in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, 28 november 1840. De koning legt rechts, staande onder een baldakijn, met opgeheven hand de eed af. Links liggen op een tafel de troon en scepter. De kerk is gevuld met toeschouwers. Voorstudie voor het schilderij in het bezit van H.M. de Koningin (paleis Noordeinde). Schilderij van Nicolaas Pieneman. (Coll. Rijksmuseum, Amsterdam). (Klik op de afbeelding voor een groter formaat)
Overlijden Koning Willem II op 17 maart 1849 in Tilburg. Tekst onder gravure:
"Neerland's rouwdag 17 maart 1849. H.M. Koningin Anna Paulowna beweent den dierbareb doode. Achter de Koning Prins Hendrik: bij de brandende kaarsen 's Konings adjudanten baron de Miellet van Cochoorn en Jhr. Merkes van Gendt: achter den Koning de kamerdienaar Louis Matthijs: links 's Konings lijfarts prof. Dr. Everar, geheel links de dienaar Corn. Aerts: vreder naar rechts: Dr. van Hees en Dr. Maes. De stoel, waarin het stoffelijk overschot rust was eigendom van Majoor Roels van Baggen." (Bron: Regionaalarchieftilburg.nl). (Klik op de afbeelding voor een groter formaat)
 
Bronnen:
Willem Frederik George Lodewijk van Oranje-Nassau op Wikipedia
Willem II, koning der Nederlanden op Historici.nl op Historici.nl
Willem II, koning der Nederlanden op Historici.nl
De doopplechtigheid van prins Willem Frederik George Lodewijk
Het vertrek van Scheveningen
Afbeelding jonge Willem Frederik George Lodewijk
Portret van Willem II Frederik George Lodewijk
Bestorming van Ciudad Rodrigo
Bestorming van het Moorse Kasteel in Badajos
De slag bij Salamanca
Lord Wellington rijdt Salamanca binnen
De slag bij Vitoria op 21 juni 1813 van Thomas Jones Barker
De Prins van Oranje door John Singleton Copley
Prins van Oranje
Portret van kroonprins Willem Frederik George Lodewijk van Oranje Nassau
Kroonprins Willem Frederik George Lodewijk bij Quatre Bras, Dirk Sluyter
Kroonprins Willem Frederik George Lodewijk bij de Slag bij Waterloo en Fleurus
Willem Frederik George Lodewijk van Oranje tijdens de slag bij Waterloo door Nicaise de Keyser
Portret van kroonprins Willem Frederik George Lodewijk ter nagedachtenis van de Slag bij Waterloo
Portret van Willem II en Anna Paulowna Romanowa
Portret van Willem Frederik George Lodewijk van Oranje
Portret van Prinses Anna Paulowna Groot Hertogin van Rusland
Portret van Koning Willem II met zijn gezin door Jan-Baptist Van der Hulst
De slag bij Boutersem/Bautersem
Portret van Willem Frederik George Lodewijk van Oranje-Nassau
De inhuldiging van koning Willem II door Nicolaas Pieneman
Overlijden van Koning Willem II
Boek: Oranje in Ballingschap, H. Algra
Boek: Oranje in Ballingschap, Mr. L.A. Struik
Boek: Geschiedenis van Scheveningen door J.C. Vermaas, blz. 195 - 199