Terug naar Startpagina
 
De Franse Invasie
Vlucht 18 januari 1795
Vlucht Prinses
Vlucht Prins Willem V
Pink 'Johanna Hoogenraad'
1795-1813
Oranje in ballingschap
Terugkeer Oranje in 1813
30 november 1813
Herdenking in 1838
Herdenking in 1863
De Naald, 1865
Monument in 1869
Herdenking in 1888
Herdenking in 1913
Herdenking in 1938
Herdenking in 1963
Herdenking in 1988
Herdenking in 2013
Vertrek en aankomst Oranjes en Stuarts op Scheveningen
Vertrek Willem II, 1641
Vertrek Henrietta Maria, 1643
Vertrek Charles II, 1660
Aankomst Willem III, 1691
1642-1660
De Stuarts in Ballingschap
400 jaar Strandschilders
op Scheveningen
1600-1700
1700-1800
1800-1900 A t/m L
1800-1900 M t/m Z
1900-2000 A t/m L
1900-2000 M t/m Z
2000-heden
Muurschilderingen
Scheveningen op keramiek 1
Scheveningen op keramiek 2
Herdenkingspenningen
Panorama's Scheveningen
Algemeen
Scheveningen toen en nu
Huifkarren op Scheveningen
Zeeslagen bij Scheveningen
Het kanon van Scheveningen
Waarzegster op Scheveningen
Boeken over Scheveningen
Links
Over de Website
Contact
 
   

Onthulling van het Nationaal Monument voor de Onafhankelijkheid in 1869
 
17 november 1863 legt koning Willem III de eerste steen aan het monument voor de onafhankelijkheid in 1813.
 
17 november 1869 onthult prins Frederik, de kleinzoon van koning Willem I, het monument. Het was het uitdrukkelijk verlangen van prins Frederik, dat Dirk van Duijne aanwezig zou zijn evenals de Engelsche admiraal Sir William Hutcheon Hall, die in 1813 cadet op "the Warrior" was. De eigenlijke voerman Jacob Duijne was niet meer in leven. Dirk van Duijne, die bij het overstappen op den wagen medegeholpen had, werd een bijzondere hulde gebracht, waardoor de legende in de wereld is gekomen, dat hij de man was geweest, die den Prins van de barkas haalde. Van Duijne ontving bij zijn huldiging van Sir William Hutcheon Hall diens portret met het volgende bijschrift:
" I am Admiral Sirt William Hall, who was a Midshipman on board of H.M.S. Warrior at the landing of the Prince of Orange. Nov. 1813. For the coachman who drived the Prince." De wagen zelf is nog lang te Scheveningen als aandenken bewaard; maar hij schijnt zóó lang de tand des tijds bestand geweest te zijn, dat hij bij de feestviering in 1888 voor de gefingeerde landing van den Prins nog dienst kon doen.
Uit: Geschiedenis van Scheveningen door J. C. Vermaas, Deel I blz. 338
 
Op het monument werden in beelden, tafereelen en relief, de feiten uit de novemberdagen van 1813 aanschouwelijk voorgesteld. Links een foto uit 1869 en rechts een tekening uit 1869.
Het geheel is een ontwerp van architect Willem Cornelius van der Wayen Pieterszen.
Op de sokkel staan vier beelden en een beeldengroep van de Belgische beeldhouwers Jacques Jaquet (1830-1898) en zijn broer Joseph.
Bovenop staat de triomferende Nederlandse maagd.
Aan de stadzijde prijkt koning Willem I, die de eed aflegt op de Grondwet.
Aan de Javastraatkant is het drietal afgebeeld dat de terugkeer van Oranje voorbereidde: Gijsbert Karel van Hogendorp, Frans Adam van der Duyn van Maasdam en Leopold van Limburg Stirum.
Aan beide zijkanten zijn vrouwenfiguren geplaatst die de Godsdienst en de Geschiedenis personifiëren.
In 1954 waren ze zozeer aangetast dat er replica's gemaakt moesten worden. Dit heeft Rijnlands Kunstgieterij gedaan. in 2004 is het monument weer gerenoveerd en in 2007 zijn de bronzen beelden in de was gezet om ze tegen klimatologische invloeden te beschermen.
 
Plein 1813. Op het plein (een ovale rotonde) staat het monument ter nagedachtenis aan de overwinning op Napoleon, de onafhankelijkheid en de stichting van het Koninkrijk der Nederlanden in 1813.
 
Bronnen:
Haags Gemeentearchief
Geschiedenis van Scheveningen. Inhuldiging monument Plein 1813
Plein 1813 in Den Haag op Wikipedia
Koning Willem III op Wikipedia
Nationale Onafhankelijkheid
Plein 1813 = HOT
Standbeelden in Den Haag: Koning Willem I
Plein 1813