Terug naar Startpagina
 
De Franse Invasie
Vlucht 18 januari 1795
Vlucht Prinses
Vlucht Prins Willem V
Pink 'Johanna Hoogenraad'
1795-1813
Oranje in ballingschap
Terugkeer Oranje in 1813
30 november 1813
Herdenking in 1838
Herdenking in 1863
De Naald, 1865
Monument in 1869
Herdenking in 1888
Herdenking in 1913
Herdenking in 1938
Herdenking in 1963
Herdenking in 1988
Herdenking in 2013
Vertrek en aankomst Oranjes en Stuarts op Scheveningen
Vertrek Willem II, 1641
Vertrek Henrietta Maria, 1643
Vertrek Charles II, 1660
Aankomst Willem III, 1691
1642-1660
De Stuarts in Ballingschap
400 jaar Strandschilders
op Scheveningen
1600-1700
1700-1800
1800-1900 A t/m L
1800-1900 M t/m Z
1900-2000 A t/m L
1900-2000 M t/m Z
2000-heden
Muurschilderingen
Scheveningen op keramiek 1
Scheveningen op keramiek 2
Herdenkingspenningen
Panorama's Scheveningen
Algemeen
Scheveningen toen en nu
Huifkarren op Scheveningen
Zeeslagen bij Scheveningen
Het kanon van Scheveningen
Waarzegster op Scheveningen
Boeken over Scheveningen
Links
Over de Website
Contact
 
   

Herdenking van 75 jaar onafhankelijkheid in 1888
 
Gedachtenisprent op de herstelling van Nederlands onafhankelijkheid, Prins Willem brengt ons weer te voorschijn de oude tijen. De aankomst van Prins Willem te Scheveningen, op een lint.
 
Keizerstraat ter hoogte van de Prins Willemstraat; versiering vanwege de herdenking van 75 jaar onafhankelijkheid van Nederland (1813-1888)
 
De herdenking in Scheveningen op 30 november 1888
Ook toen het drie-kwart eeuw geleden was, dat de Prins te Scheveningen landde, maakte de geheele bevolking zich op voor een feestelijke herdenking.
De SOste November van dat jaar begon met een dankstond in de Oude Kerk, alwaar achtereenvolgens optraden Ds. G. J. van Heijningen en Ds. C. J. Lanunerink, predikanten bij de Ned. herv. gemeente en Ds. K. Kleinendorst, predikant bij de Chr. ger. gemeente.
Na afloop van de godsdienstoefening landde de "Prins met zijn gevolg" en de traditioneele boerenwagen, met drie paarden bespannen, deed weer dienst; thans werd hij bestuurd door P. van Duijne, een kleinzoon van Dirk van Duijne. Het hooge gezelschap werd in de pastorie ontvangen door Ds. Lammerink.
Voorts waren evenals in 1865, door een algemeene samenwerking, in betrekkelijk korten tijd een aantal wagons opgetuigd en met groen en dundoek versierd, samen een volledige voorstelling gevende van de Scheveningsche visscherij, van den vischhandel, enz.
Een extra-nummer in den stoet, die zich tegen den middag in beweging stelde en door de voornaamste straten van het dorp trok, was een wagen met de Scheveningsche visschershaven, waarvan de aanleg toen reeds van alle zijden gewenscht, nog altijd op zich liet wachten.
Het geheele dorp was in feestdos en des avonds waren de Keizerstraat en de Oude Scheveningsche weg geillumineerd. Aan het strand stegen uit teertonnen vreugdevuren omhoog. In de gedecoreerde zaal van Seinpost had des avonds een muziekuitvoering plaats.
Het feest liet aangename herinneringen achter.

Het Uitvoerend comite bestond uit: P. de Niet, eere-voorzitter, A. Hoogenraad, voorzitter, A. de Niet, ondervoorzitter, P. J. Wijie, secretaris, W. Groen, penningmeester, D. Hoogenraad, A. de Jong, B. L. Loeff, M. de Mos, S. Niekerk, M, E. J. Vierling en J. T. J. Waterreus; de regelingscommissie uit: F. W. Ipenburg, H. Mijniief, A. Letsch, Fr. Varkevisser en Jac. den Heijer.

Eereleden waren: L. G. Vernee, commissaris van politic, Ds. G. J. van Heyningen, Ds. C. J. Lammerink en Ds. K. Kleinendorst, predikanten, pas- toor H. T. J. Doorewaard, J. Groen, J. Hoogeveen, L. Koek, J. Oostdam, M. Beekhuizen, D. Verbaan en A. v. d. Toorn. De zeven laatstgenoemden waren nog getuigen geweest van het landen van den Prins in 1813.

De overige leden van het Feestcomite waren: J. Baak, C. J. den Dulk, Jac. den Dulk Wz., M. den Dulk Wz., H. M. J. van Duijne, C. H. Dijkhuizen, A. Groen Wz., P. van der Harst, J. F, ten Haagen, G. H. Hagedoorn, C. den Heijer, J. P. H. Hofstede, H. R. Holscher, Jac. Jenezon, S. C. Knoester, A. Knoppien, G. A. Th. Keiser, D. Koek, S. J. Krijt, W. Ch. Kuiper, A. van Leeuwen, G. van Leeuwen, Ed. Maaa, Dr. J. van der Mandele, P. de Mos Mz.. P. de Mos Pz., B. Mijniief, Dr. A. de Niet. G. M. de Niet, J. de Niet Az., Jac. Pronk, J. J. Scheffer, H. Teeuwisse, P. L. Thomas, C. van der Toorn Mz., J. Tuit, S. M. Vas Dias, P. Varkevisser, T. Varkevisser, J. C. Vermaas, Joh. Verbaan, A. Vrolijk Jacz., F. Vrolijk, Jr., L. P. Waterreus en A. A. Wildenberg.
Uit: Geschiedenis van Scheveningen door J.C. Vermaas Deel I. blz. 350 en 351
 
Bronnen:
Haags Gemeentearchief
Geschiedenis van Scheveningen. Herdenking in 1888