Terug naar Startpagina
Scheveningen
Scheveningen toen en nu
400 jaar Strandschilders
op Scheveningen
1600-1700
1700-1800
1800-1900 A t/m L
1800-1900 M t/m Z
1900-2000 A t/m L
1900-2000 M t/m Z
2000-heden
Muurschilderingen
Scheveningen op keramiek 1
Scheveningen op keramiek 2
Herdenkingspenningen
Panorama's Scheveningen
Huifkarren op Scheveningen
Zeeslagen bij Scheveningen
Het kanon van Scheveningen
Waarzegster op Scheveningen
Vertrek en aankomst Oranjes en Stuarts op Scheveningen
Vertrek Willem II, 1641
Vertrek Henrietta Maria, 1643
Vertrek Charles II, 1660
Aankomst Willem III, 1691
1642-1660
De Stuarts in Ballingschap
 
200 jaar Koninkrijk
De Franse Invasie
Vlucht 18 januari 1795
Vlucht Prinses
Vlucht Prins Willem V
Pink 'Johanna Hoogenraad'
1795-1813
Oranje in ballingschap
Terugkeer Oranje in 1813
30 november 1813
Herdenking in 1838
Herdenking in 1863
De Naald, 1865
Monument in 1869
Herdenking in 1888
Herdenking in 1913
Herdenking in 1938
Herdenking in 1963
Herdenking in 1988
Herdenking in 2013
 
Algemeen
Boeken over Scheveningen
Links
Over de Website
Contact
 
Wilt u op de hoogte blijven , laat dan hier uw e-mail adres achter.
Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om U op de hoogte te stellen van nieuws over plannen voor de herdenking
Mailinglijst
Aanmelden
Afmelden

Vul uw e-mail adres in:


   

BRONVERMELDING AFBEELDINGEN VAN YOUTUBE FILMPJES
 
Van Binnenhaven aan het Kanaal naar Zeehaven aan de Kust van Scheveningen
Eeuwenlang is de vuerboet, het vuurbaken en de vuurtoren een baken geweest voor de Scheveningse vissers, die in het donker terugkeerden van de vangst. Het begon met een open vuur op het hoge duin. Om het vuur beter zichtbaar te maken werd een vuerboet ofwel vuurbaak gebouwd. Het vuur werd gestookt op een ijzeren plaat op het platte deel van het dak. Als brandstof werd hout, turf, mest, traan en olie gebruikt. Vanaf het begin van de 17e eeuw werd vuur gemaakt met steenkool en die brandde in Scheveningen tot 1807, toen de vuurbaak een grote olielantaarn kreeg. In 1850 werd de vuurbaak verhoogd van 23 naar 29 meter en kreeg een koperen lantaarn.
Tenslotte kreeg Scheveningen in 1875 zijn ijzeren vuurtoren, die 36 meter hoog was. Een radarwerk deed een zestienhoekig lenzencomplex om een stilstaand licht heendraaien; een halve minutt voor elk vlak, met afwisselen wit en rood licht. De vuurtoren van Scheveningen kreeg in 1909 elektrisch licht en een electrische koolspitslamp. En nu was het licht 500 maal zo sterk geworden. In 1977 werd het licht geheel geautomatiseerd. De toren was voortaan op afstand te bedienen en werd onbemand. (Bron: Ed van Boles, Scheveningen)
 
1. Gerrit van Giessen (1692-1750)
Blik op Scheveningen vanuit zee vóór de Allerheiligenvloed van 1570 getekend door
Gerrit van Giessen naar een schilderij van Cornelis Elandts. (Coll. Rijksmuseum, Amsterdam)

2. Johannes van Londerseel (1578-1625)
De rechterhelft van een gezicht in vogelvlucht over 's-Gravenhage en Scheveningen vanuit het noordoosten in 1614. (Bron afbeelding: onbekend).

3. Nicolaes van Geelkercken (ca 1585 - 1656)
Walvissen gestrand tussen 1519-1617 op de Nederlandse kust, 1617. Overzicht van de walvissen die tussen de jaren 1519-1617 gestrand zijn op de Nederlandse kust. Op de voorgrond ligt een grote potvis die beklommen en opgemeten wordt. Op het Noordzeestrand links en rechts van Wijk aan Zee tot Ter Heijde meerdere gestrande potvissen. In de voorstelling de vermelding van het aanspoelen van een krokodilachtig monster op 12 februari 1617. Bij sommige dieren staat de prijs vermeld die het kadaver bij verkoop opgebracht heeft. In de verte de steden Haarlem, Leiden en Den Haag. Apart gedrukt onder de prent een beschrijving van de gestrande walvissen in 3 kolommen in het Nederlands. (Coll. Rijksmuseum, Amsterdam).

4. Velde, mogelijk Esaias van den
Drie mannen (vissers) in gesprek op een duin. Op de achtergrond links vermoedelijk de vuurbaak. Op een hoger duin op de achtergrond midden twee figuren die richting zee (rechts) kijken, waarop een vijftal schepen, 1625 (Coll. Haags Gemeentearchief)

5. Simon Jacobsz. de Vlieger (ca. 1601-1653)
Visverkoop op het strand. (Coll. Kollor Auctions, Zürich)

6. Simon Jacobsz. de Vlieger (ca. 1601-1653)
Strand met vissers. In de duinen boven het strand heeft een groep vissers en familie zich verzameld. Op de grond liggen vissen en manden met vis. (Coll. Rijksmuseum Amsterdam).

7. Simon Jacobsz. de Vlieger (ca. 1601-1653)
Duin- en strandgezicht met vissers, viskopers en op de achtergrond een vuurbaak. (Coll. Sothebys.com)

8. Simon Jacobsz. de Vlieger (ca. 1601-1653)
Visverkoop op het strand van Scheveningen, 1639. Rechts op de voorgrond zitten vissersvrouwen bij de vis. Een jager met een haas en vogels betaalt de aankoop van vis. Op het duin staat de vuurboet.Op de achtergrond wordt een wagen volgeladen met vis. Links een pink op het strand met daarnaast een koets met twee witte paarden ervoor. In de verte zijn de contouren te zien van de "Oude Kerk" van Scheveningen. Het schilderij is gesigneerd met S. DE VLIEGER 1639. (Coll: Neumeister, München)

9. Simon Jacobsz. de Vlieger (ca. 1601-1653)
Strand bij Scheveningen, 1640. Een strand op de voorgrond met een nat gedeelte erachter. Het tij is waarschijnlijk vloed. Helemaal links draagt een man een garnalennet over zijn schouder. Een hond in het midden staat bij een anker in het zand en kijkt naar de zee. Verschillende groepjes mensen zitten of staan rechts op het strand. In de verte zijn rechts de daken van huizen en de toren van de 'Oude Kerk' van Scheveningen te zien. Een man op een paard staat met zijn hond bij een vissersboot. (Coll. Wallraf-Richartz Museum, Keulen).

10 1653 Hendrick de Meijer (ca. 1620 - na 1689)
Het strand van Scheveningen met vissers die de vangst uitladen en schepen op de achtergrond. Met een koets, een huifkar en een open wagen vetrekken bezoekers van het strand. Het schilderij is gesigneerd met H. DE MEYER / 1653. (Coll. Bonhams.com)

11. Klaes, Nicolaes, Claes Molenaer (ca.1628-ca.1676)
Het strand van Scheveningen met vissers en de visafslag. Links is duidelijk de kerk te zien met de toren en een klein torentje op het schip van de kerk. Op het duin staat een paal, die gebruikt werd om vissers te laten zien waar ze konden landen op het strand. Rechts is de visafslag en links bij de hutjes wordt vis schoongemaakt. (Coll. Christies.com)

12. Cornelis Beelt (1640-1702)
Strand met zwarte griend. Dit schilderij van Cornelis Beelt uit 1663 staat bekend als:" Gestrande potvis bij Scheveningen." De vis lijkt meer op een dwerggriend of zwarte griend. (Coll. Staatliches Museum Schwerin, Duitsland)

13. Nicolaus Samuelis Cruquius (1678-1754)
Delflants Vierde Stuk, van Klooters Wagenslach en de Ley Wegh tot aen d'Oostduinen
Autor: Cruquius, Nicolaas Samuelszoon, 1678-1754
['T Hooge Heemraedschap van Delflant : met alle de Steden. Dorpen. Ambachten. Litmaten. Polders. Blocken. Gehugren. Buerten. Hofsteden. Woningen. Boomgaerden. Tuynen Velden Sluyzen, Vaerten, Vlieten, Stranden, Duynen, Dycken Wegen, Kaden Molens Bruggen, Meeeren. Dobbens. Wateringen etc. daer in Gelegen. op Voetmaet]. [L. van Anse; T. Doesburch; Iac: et Ioan Deur; en P. Ruyter Sculp.] 3, (Bron: Mollovampova sbirka, Tsjechië)

14. Paulus Constantijn Fargue (1729-1782)
De verkoop van vis op het strand van Scheveningen. Links op een duin staat de vuurbaak. Op de voorgrond zien we figuren in historiserende (17de-eeuwse) kleding, 1770. (Coll. Haags Gemeentearchief).

15. J.F. Valois
De oude Vuurbaak te Scheveningen van J.F. Valois in 1800 met op de achtergrond rechts de kop van de Keizerstraat. Rechts de toren van de Oude Kerk en links daarvan het Heerenlogement en Soetenburgh. Achter Soetenburgh is vaag nog de Seinpost zichtbaar. (Coll. Haags Gemeentearchief)

16. Anton, Antonie of Antony Willem Hendrik Nolthenius de Man (1793-1842)
De Vuurbaak te Scheveningen 1815. De oude vuurbaak met een olielamp was geplaatst in 1807 was 23 meter hoog. Op last van de Marine was boven op de vuurbaak een grote 'lamptaren' geplaatst, waarin een lamp werd gevoed met olie. Het kolenvuur had afgedaan en was vervangen door olielicht. (Coll. Haags Gemeentearchief).

17. Onbekend
De vuurbaak te Scheveningen, 1828. (Coll. Haags Gemeentearchief)

18. Andreas 'Andries' Schelfhout (1787-1870)
De stranding van een schip te Scheveningen bij stormachtig weer, 1837. Op de voorgrond de vuurtoren, die in 1807 tot 23 meter was verhoogd. Op last van de Marine was boven op de vuurbaak een grote 'lamptaren' geplaatst, waarin een lamp werd gevoed met olie. Het kolenvuur had afgedaan en was vervangen door olielicht. Rechts op de achtergrond het dorp Scheveningen met de 'Oude Kerk'. Links op de achtergrond het Heerenlogement. (Coll. Amsterdam Museum, Amsterdam).

19. Gebr. van Liers
De vuurbaak met olielamp, geplaatst in 1807, voor de verbouwing van 1850. 1840 (Coll. Haags Gemeentearchief)

20. W.C. Margadant (1830?-1895?)
De Vuurbaak te Scheveningen, 1860. Bij de tekt van de Beeldbank van het Haags Gemeentearchief staat de als datum van vervaardiging 1860. De tekening is gesigneerd en gedateerd is gedateerd met 1843. (Coll. Haags Gemeentearchief)

21. Hendrik Wilhelmus Last (1817 - 1873)
De vuurbaak met nieuwe lantaarn, en na de verhoging (in 1850) met zes meter. 1855
..... Het oude gebouw was 23 meter hoog en de nieuwe vuurtoren werd 29 meter in 1850. Het aantal lampen in de oude was gaandeweg gerbacht op drie, maar deze werden nu vervangen door één cata-dioptriek lichttoestel van de derde grootte. Voor dien tijd was het effect, dat met dat toestel bereikt werd, iets ongewoons. Op het dek van een gewoon zweeschip, dat op een afstand van vier mijlen van Scheveningen lag, kon men het licht nog waarnemen. De verlichtingsomtrek strekte zich Noordwaarts tot bijna de vuren van Egmond en Zuidwaarts tot de kust van het eiland Voorne. In dien tijd waren er geen vuurbaakmeesters meer, de geheele zaak van de kustverlichting berustte, zoals thans (het begin van de 20ste eeuw) het geval is. (Coll. Haags Gemeentearchief)

22. Jan Gerard Smits (1823-1910)
De duinen bij de kop van de Keizerstraat, met links de Oude Kerk en rechts daarvan de topgevel van R.K. kerk van de H.Antonius Abt (aldaar 1834-1856); uiterst rechts nog de Vuurbaak. ( (Coll. Haags Gemeentearchief)

23. George Lourens Kiers (1838-1916)
Een gestrand barkschip, 1858. De vuurtoren lijkt op de vuurbaak, die in 1850 bij Scheveningen werd gebouwd. De vuurbaak met nieuwe lantaarn, en na de verhoging (in 1850) met zes meter. 1855. In 1850 werd een nieuwe vuurbaak gebouwd en verhoogd tot 29 meter. In de oude vuurbaak zaten 3 lampen en die werden in de nieuwe vervangen door één cata-dioptriek toestel. Op het dek van een gewoon zeeschip kon men op een afstand van 4 mijlen nog zien waar Scheveningen lag. (Coll. Mijnscheepvaartmuseum.nl)

24. Salomon Leonardus 'Samuel' Verveer (1813-1876)
De Oude Kerk van Scheveningen gezien vanaf een duintop aan de noordzijde. (Coll. Artmight.com)

25. Hendrik Willem Mesdag (1831-1915)
Detail van Panorama Mesdag geschilderd door Hendrik Willem Mesdag in 1880. (Bron: In12uur.nl)

26. Johannes Hermann Barend Koekkoek (1840-1912)
Vanaf het strand vertrekt een reddingboot om het schip, dat voor Scheveningen in nood verkeert, te helpen. Op de duinen schilderde Koekkoek in 1886 de vuurtoren met rechts daarvan de toren van de Oude Kerk. Links van de vuurtoren zijn een kleine en een grote koepel te zien. De kleine moet de koepel van dominee Faassen de Heer zijn en daarachter de koepel van café-resaturant Seinpost, dat in 1886 werd gebouwd. Links bij de zee schilderde Koekkoek ook nog de gedenknaald, die in 1865 door Prins Frederik Hendrik was onthult als herdenking aan de landing van de Oranjes op 30 november 1813 op het strand van Scheveningen. (Bron: Arthistoryreference.com)

27. M.A. van Aken
In 1875 kreeg Scheveningen zijn ijzeren vuurtoren, die 36 meter hoog was. Een radarwerk deed een zestienhoekig lenzencomplex om een stilstaand licht heendraaien; een halve minutt voor elk vlak, met afwisselen wit en rood licht. Het licht werd bediend door vijf lichtwachters, die onder toezicht stonden van een lichtopziener, die allen een vrije dienstwoning hadden in de onmiddellijke nabijheid van de vuurtoren. De schilder M.A. van Aken maakte in 1886 een aquarel van de nieuwe vuurtoren, 1886. (Coll. Haags Gemeentearchief)

28. Onbekend
Een gefantaseerde voorstelling van een strand met vissers, badgasten en strandbezoekers, schuiten, tenten en badkoetsen, 1890. (Coll. Haags Gemeentearchief)

29. Dick Ket (1902-1940)
Vuurtoren van Scheveningen, 1926. (Coll. Sothebys.com)

30. Carl Cornelis van Niekerk (1897-1984)
De panden op de voorgrond staan aan de Vuurbaakstraat en hebben de nummers 220 en 222. Op de achtergrond de vuurtoren. 1930. (Coll. Haags Gemeentearchief)

31. Bernardus Petrus (Ben) Viegers (1886-1947)
Vissersvrouwen in de Vuurbaakstraat van Scheveningen. (Coll. Christies.com)

32. Cor Keus
Dorpsgezicht Scheveningen Vuurbaakstraat/Olieberg. Het schilderij is in het bezit van Muzee Scheveningen. (Coll. Muzee, Scheveningen)

33. Wim Bettenhausen (geb. 1942)
Op de voorgrond de trap naar de Zeekant en op de achtergrond de vuurtoren, 1988. (Coll. Haags Gemeentearchief)

34. Ludovicus Theodorus 'Louis' Meys of Meijs (1902-1995)
Strandgezicht Scheveningen. (Coll. Galerieterbraak.nl)

35. Wim Bettenhausen (geb. 1942)
Zuiderstrand te Scheveningen met aanplant en rechtsachter de vuurtoren, 1997.(Coll. Haags Gemeentearchief)

36. Ruud Becker, (geb. 1954)
De vuurtoren van Scheveningen met fietster, 1999. (Coll. Ruudbecker.exto.nl)

37. Wim Bettenhausen (geb. 1942)
De Scheveningse boulevard gezien vanaf het strand met in het midden de vuurtoren. In het zand zijn duidelijk wielsporen zichtbaar, 2000. (Coll. Haags Gemeentearchief)

38. Yvonne Wacht, (geb. 1944)
Vuurtoren van Scheveningen, 2004. (Coll. Yonnewacht.com)

39. Janny Volkerts-Verheuvel, (geb. 1948)
Scheveningen. (Coll. Jannyvolkerts-verheuvel.nl)

40. Anneloes Groot (geb. 1955)
De oude boulevard van Scheveningen ter hoogte van de Vuurtoren, 2011.

41. Henk de Bie, (geb. 1945)
Vuurtoren, Scheveningen, 2015. (Coll. Biepaint.deds.nl).

42. Alberto Valentini (geb. 1955)
Panorama van Scheveningen. (Coll. AlbertoValentini.nl)
 
Muziek/Music
1. Accralate - The Dark Contenent 5:05 Kevin MacLeod Filmmuziek | Rustig
Accralate - The Dark Contenent van Kevin MacLeod is gelicentieerd onder een Creative Commons Attribution-licentie (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Bron: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100341
Artiest: http://incompetech.com/

2. Bumba Crossing 4:36 Kevin MacLeod Country en folk | Rustig
Bumba Crossing van Kevin MacLeod is gelicentieerd onder een Creative Commons Attribution-licentie (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Bron: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1500031
Artiest: http://incompetech.com/

3. Ishikari Lore 2:44 Kevin MacLeod Classical | Opgewekt
Ishikari Lore van Kevin MacLeod is gelicentieerd onder een Creative Commons Attribution-licentie (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Bron: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100192
Artiest: http://incompetech.com/