Terug naar Startpagina
Scheveningen
Scheveningen toen en nu
400 jaar Strandschilders
op Scheveningen
1600-1700
1700-1800
1800-1900 A t/m L
1800-1900 M t/m Z
1900-2000 A t/m L
1900-2000 M t/m Z
2000-heden
Muurschilderingen
Scheveningen op keramiek 1
Scheveningen op keramiek 2
Herdenkingspenningen
Panorama's Scheveningen
Huifkarren op Scheveningen
Zeeslagen bij Scheveningen
Het kanon van Scheveningen
Waarzegster op Scheveningen
Vertrek en aankomst Oranjes en Stuarts op Scheveningen
Vertrek Willem II, 1641
Vertrek Henrietta Maria, 1643
Vertrek Charles II, 1660
Aankomst Willem III, 1691
1642-1660
De Stuarts in Ballingschap
 
200 jaar Koninkrijk
De Franse Invasie
Vlucht 18 januari 1795
Vlucht Prinses
Vlucht Prins Willem V
Pink 'Johanna Hoogenraad'
1795-1813
Oranje in ballingschap
Terugkeer Oranje in 1813
30 november 1813
Herdenking in 1838
Herdenking in 1863
De Naald, 1865
Monument in 1869
Herdenking in 1888
Herdenking in 1913
Herdenking in 1938
Herdenking in 1963
Herdenking in 1988
Herdenking in 2013
 
Algemeen
Boeken over Scheveningen
Links
Over de Website
Contact
 
Wilt u op de hoogte blijven , laat dan hier uw e-mail adres achter.
Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om U op de hoogte te stellen van nieuws over plannen voor de herdenking
Mailinglijst
Aanmelden
Afmelden

Vul uw e-mail adres in:


   

BRONVERMELDING AFBEELDINGEN VAN YOUTUBE FILMPJES
 
Storm over Scheveningen

Elk jaar trekken zomer- en/of winterstormen over de Scheveningse kust. Sommige stormen zijn zo hevig dat grote schade wordt aangericht.
In 1470 werden de kerk met haar toren en de helft van de huizen van Schevelinge door de zee verzwolgen. Vele ingezetenen kwamen om in de golven.
Door de grote storm van 5 november 1530 werd Schevelinge met de ondergang bedreigd.
In de winter van 1538 werd in een zware storm alles weggerukt en de Scheveningers eisten hulp anders zouden ze het dorp verlaten.
In 1546 werd de dijk, die zorgvuldig was aangelegd om het dorp te beschermen, opnieuw weggeslagen.

De Allerheiligenvloed van 1 november 1570 was de verschrikkelijkste die Scheveningen ooit te verduren heeft gehad. Het water stond in de kerk en de schepen dreven door het dorp.
In de winter van 1576/77 werd door de stormvloeden grote schade aangericht aan de zeedijk.
De zeewering werd in 1635 weer gedeeltelijk vernield en in 1653 werd een gedeelte van de duinen weggerukt, terwijl in 1665 de zee over de buitenste duinenrij sloeg en de kerk rondom in het water stond.
4 en 5 maart 1715 strandden te Scheveningen de Engelse schepen Benjamin and Joseph en de Supply Galley.
14 en 15 november 1775 werd Scheveningen voor de helft door de zee overstroomd.
3 en 4 februari 1825 spoelde de zeewering op enkele plaatsen over een breedte van 12 meter weg.
Tijdens de Pinksterstorm van 1860 bereikte de wind orkaankracht en strandde de Engelse stoomboot Theresia.
14 october 1881 werden door de storm 111 bomen aan de Scheveningse weg geveld.
Zaterdag 9 en zondag 10 februari 1889 teisterde een westerstorm de kust van Scheveningen. Een tiental bomschuiten liep op het strand aanzienlijke schade op en zes gingen verloren.

De verschrikkelijke storm van 22 en 23 december 1894 bracht in Scheveningen én aan de zeewering én de vloot enorme verliezen toe. Hoewel de storm van 1894 in sterkte niet eens een van de allerzwaarste was, bleef hij nog lang in het geheugen van de Scheveningse bevolking gegrift omdat bijna de gehele op het strand geparkeerde bommenvloot werd vernietigd.
Vrij spoedig werden plannen gemaakt voor het bouwen van een strandmuur en stenen strandhoofden. De strandmuur kwam er in 1897. Deze werd heel snel op de proef gesteld door een zware storm in de nacht van 18 op 19 juni 1897. De strandmuur bleef onbeschadigd, maar wederom was de bommenvloot een prooi van de weerselementen.
In 1908 dreigde het gedenkteken 'de Naald' in de zee te schuiven omdat de duinen zover waren afgeslagen. 25 november 1928 teistert een zuidwester storm de boulevard en haven van Scheveningen.

Tijdens de stormvloed in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953, spoelde het hoge water het zand van het strand, zodat de fundering van de boulevard bloot kwam te liggen.
Door de zware storm van 2 april 1973 werd het Radioschip Veronica op het Scheveningse strand gezet.
De verwoestende storm van 25 januari 1990 eiste in Nederland 17 levens en langs de kuststreken van Scheveningen werd een uurgemiddelde van windkracht 11 bereikt.
18 januari 2007 waait een zware storm over Scheveningen en 28 oktober 2013 woedt de zwaarste storm sinds 1976.
Zaterdag 25 juli 2015 raast een zware zomerstorm over Scheveningenen dit was de zwaartse julistorm sinds 1901. (Bron: Geschiedenis van Scheveningen van J.C. Vermaas e.a.)

VissersNamenMonument Scheveningen
http://www.vissersnamenmonumentscheveningen.nl/

Het monument vermeldt, voor zover redelijkerwijs met zorgvuldig en nauwgezet (archief)onderzoek kan worden achterhaald, zo volledig mogelijk al de namen van de Scheveningse vissers die sinds 1813 tijdens de uitoefening van hun beroep op zee het leven lieten.
 
1. Hendrick Avercamp (1585-1634)
Scheepswrak in de storm, ca. 1617. (Coll. Christies.com)
21 januari 1617 spoelde op het strand bij Berkhey een walvis aan, die al enkele dagen dood was. De lengte was 52 voeten (16 meter). De walvis werd tot traan gesmolten.

2. Jan Porcellis (1584-1632)
Jan Porcellis schilderde dit strandgezicht in de buurt van Scheveningen met een schipbreuk in 1631. Op een woelige zee zijn enkele schepen in nood en vlak bij het strand ligt een halfgezonken schip. Vanaf de kust vaart een sloep naar het zinkende schip om de opvarenden te redden, terwijl een groep belangstellenden staat te kijken. Rechts op de voorgrond staan twee toeschouwers uit de gegoede burgerij die de ramp vanaf een grotere afstand bekijken. De vissers links proberen hun pinken in veiligheid te brengen. (Coll. Mauritshuis, Den Haag).

3. Hendrick van Anthonissen (1605-1656)
Strandgezicht tussen Katwijk en Scheveningen uit ca. 1635 met een schip, dat door de storm in problemen is geraakt. Een pink heeft ook de zeilen gestreken en probeert door de branding te komen. Misschien zijn het strandjutters, die bij de schuilhut wachten op wat de storm oplevert. (Coll. Staatliches Museum Schwerin, Duitsland).
http://www.photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CO5PC7HS42NA

4. Jacob Isaacksz Van Ruisdael (1628-1682)
Het strand en de duinen van Scheveningen, ca. 1665. (Les Collections du musée Condé)

Jacob van Ruisdael
La plage et les dunes de Scheveningen
Les Collections du musée Condé
http://srv225.hosteur.com/musee/conde02/images/PE-138-RMN-1801.JPG

5. Cornelis Elandts (1641-1687)
Gezicht op ScheVelinck na de storm van 1665
Getekend door Cornelis Elandts in 1668

6. Hendrik Kobell (1751-1779)
Een kopergravure van de zware N-N-W-storm van 15 november 1775 voor de kust van Scheveningen. Pinken en bonschuiten zijn door de storm op het strand geworpen. In het midden op de voorgrond is een schip in nood. Een drenkeling steekt zijn handen omhoog, terwijl op het duin tientallen Scheveningers staan te kijken. De hoge golven slaan over het duin, en bedreigen het Kalhuis. Helemaal rechts op het duin is het "Heerenlogement" en links daarvan het zomerverblijf 'Nieuw-Soetenburgh'. (Coll. Rijksmuseum, Amsterdam)

7. Nicolaas Baur (1767-1820) ca. 1800
Pinken worden aan land getrokken op het strand van Scheveningen. Uit het noord-westen nadert een heftige storm de kust. Nicolaas Braun schilderde dit zeegezicht met de pink op de voorgrond scherp afgebeeld en Scheveningen op de achtergrond wazig, waardoor diepte ontstaat. (Coll. Christies.com)

8. Alexandre Boëns (1760-1835)
Een zeer zware noordwesterstorm met orkaankracht aan de Scheveningse kust op 3 en 4 februari 1825.
De zeewering spoelde op enkele plaatsen over een breedte van 12 meter weg.
De 's-Gravenhaagsche Courant schreef: "In de akeligheden van den storm, die de laatste dagen gewoed heeft, hebben ook de ingezetenen van het dorp schreveningen wederom in ruime mate gedeeld. Nauwqelijks was de visschersvloot in zee gestorkn, of zij werd door den geweldigen orkaan gedwongen naar land terug te keeren, hetwelk niet dan met het uiterste gevaar mogelijk was. Vijftien schuiten hebben den storm in diep zee doorstaan, ze landden enige dagen later behouden aan het strand. Eén vaartuig verging met 7 man. Maar de op strand staande pinken werden door en tegen elkaar geslagen en tegen de duinen geworpen, de schade is groot. (Coll. Rijksmuseum, Amsterdam)

9. Andreas 'Andries' Schelfhout (1787-1870)
De stranding van een schip te Scheveningen bij stormachtig weer, 1837. (Coll. Amsterdam Museum, Amsterdam). Op de voorgrond de vuurtoren, die in 1807 tot 23 meter was verhoogd. Op last van de Marine was boven op de vuurbaak een grote 'lamptaren' geplaatst, waarin een lamp werd gevoed met olie. Het kolenvuur had afgedaan en was vervangen door olielicht. Rechts op de achtergrond het dorp Scheveningen met de 'Oude Kerk'. Links op de achtergrond het Heerenlogement.

10. Wijnandus Johannes Josephus 'Wijnand' Nuyen (1813-1839)
Dit schilderij van Wijnand Nuyen uit 1837 wordt genoemd: Fisherfolk and horses pulling a boat on the beach. Maar op het schilderij is te zien hoe paarden met zg. een Mallejan, grote boomstammen van het strand wegslepen. De boomstammen zijn waarschijnlijk de lading geweest van de gestrandde tweemaster. Andreas Schelfhout maakte in 1837 een schilderij over de stranding van een tweemaster op het strand van Scheveningen. Nuyen was een leerling van Schelfhout en mogelijk verbeelden de twee schilderijen dezelfde stranding in 1837. Over de stranding van een tweemaster op het strand van Scheveningen heb ik op internet nog geen informatie kunnen vinden. (Coll. Artnet.com)

11. Bernhard, P.G.
Negentiende eeuw, storm te Scheveningen. Vrouw met drie kinderen. De vrouw draagt een mutjs met lange klappen onder een vishoed. Haar schoudermantel bedekt de kleding. Een verticaal gestreepte rok is te zien. Ze houdt een baby vast die in een doek is gewikkeld en een donker mutsje draagt. Het meisje rechts draagt een muts met omgeslagen klappen, een halsdoek met een lang jak, een rok en schort. Aan haar voeten kousen en muiltjes. De jongen naast haar draagt geen hoofdschoeisel. Boven zijn korsjak en hemdrok heeft hij een stropje. Eronder draagt hij een lange broek en schoenen. Op de achtergrond zijn twee mannen in visserskleding op het duin te zien. Een schip vaart in de branding. 1840

12. Jacobus Josephus Eeckhout (1793-1861) en Henry Brown (1816-1870)
De Scheveningse visschers met schip in nood. Gravure van Henry Brown, 1841. (Bron: Geheugenvannederland.nl)

13. Johan Hendrik 'Louis' Meijer (1809-1866)
Op een stormachtige zee wordt de vangst uit de bomschuit in de kleine roeiboot geladen. De oude platbodem tijd en het nieuwe stoomtijdperk komen elkaar tegen op de woelige baren, 1848 (Coll. Simonis&Buunk, Ede)

14. Andreas Achenbach (1815-1910) Winter voor de Scheveningse kust, 1849. (Coll. Düsseldorfer Auktionshaus, Duitsland)

15. Jacobus Josephus Eeckhout (1793-1861) en Henry Brown (1816-1870)
Terugkeer van de Scheveningse visser na de storm. Ook op dit schilderij draagt de visser een hoge hoed. (Bron: Veilingmaastricht.nl) 1850

16. Andreas Achenbach (1815-1910)
Het lossen van een bomschuit in de branding, tijdens woeste storm, 1851. (Coll. Haags Gemeentearchief)

17. Andreas 'Andries' Schelfhout (1787-1870)
Het uitladen van de vangst bij stormachtig weer, 1853. (Coll. Sothebys.com)

18. Andreas Achenbach (1815-1910)
Bomschuiten voor de kust in de storm, 1854. (Bron: Wikipedia.org)

19. Edward William Cooke (1811-1880) Storm op de Noordzee, 1855
Een Noordzee storm voor de kust van Scheveningen, 1855. Geïnspireerd door de Nederlandse zeeschilders wilde Edward William Cooke scènes van Hollandse en Nederlandse stranden schilderen. Hij gaf dit werk de ondertitel: 'Schevelingse vissers slepen de pink uit de branding'. Zoals ook de vroegere Hollandse meesters schilderde hij als herkenningspunt de toren van de 'Oude Kerk' van Scheveningen. (Coll. Royal Museums Greenwich, London).

20. 0Hendrik Wilhelmus Last (1817 - 1873)
Het in zee brengen van de reddingboot bij zware storm, 1855. (Coll. Haags Gemeentearchief)

21. Petrus Paulus Schiedges sr. (1813-1876)
Het schip 'Delma' gestrand voor het strand van Scheveningen op 4 december 1856. Voor een grote afbeelding klik op de tekening. (Coll. Beeldbank Haags Gemeentearchief)

22. Petrus Paulus Schiedges sr. (1813-1876)
Vermoedelijk het schip 'Delma' gestrand voor het strand van Scheveningen op 4 december 1856. (Coll. Simonis&Buunk, Ede)

23. Andreas Achenbach (1815-1910)
Verankering van bomschuiten bij storm , 1858. (Coll. Artnet.com)

24. George Lourens Kiers (1838-1916)
Een gestrand barkschip, 1858. De vuurtoren lijkt op de vuurbaak, die in 1850 bij Scheveningen werd gebouwd. De vuurbaak met nieuwe lantaarn, en na de verhoging (in 1850) met zes meter. 1855. In 1850 werd een nieuwe vuurbaak gebouwd en verhoogd tot 29 meter. In de oude vuurbaak zaten 3 lampen en die werden in de nieuwe vervangen door één cata-dioptriek toestel. Op het dek van een gewoon zeeschip kon men op een afstand van 4 mijlen nog zien waar Scheveningen lag. (Coll. Mijnscheepvaartmuseum.nl)

25. Jozef Israëls (1824-1911)
In 1858 schilderde Jozef Israëls eenzelfde tafereel waarbij een jonge vissersvrouw in de deuropening zit met achter haar een wieg met een baby. (Coll. Sothebys.com)

26. Elchanon Leonardus Verveer (1826-1900)
De terugkeer van de vissersvloot in Scheveninge
Een visser is op zee gebleven. (Coll. Galerie Nieuw Schoten, Haarlem)

27. Hendrik Wilhelmus Last (1817 - 1873)
Scheveningse dorp en strand tijdens een zware storm van 28 mei 1860. (Coll. Haags Gemeentearchief)

28. Hendrik Wilhelmus Last (1817 - 1873)
Stranding van stoomschip Theresia
Het strand van Scheveningen tijdens zware storm van 28 mei 1860. (Coll. Haags Gemeentearchief)

29. Christiaan Lodewijk Willem Dreibholtz (1799-1874) Stoomschip Theresia op het strand van Scheveningen (Coll. Venduehuis, Den Haag)

30. George Clarkson Stanfield ofwel Clarkson Frederick Stanfield (1793-1867)
Het moet een zware storm zijn geweest, die Stanfield op het strand van Scheveningen heeft meegemaakt. Bij stormen werden meestal de hoge golven, donkere luchten en schepen in nood geschilderd. Stanfield heeft de storm op het strand in beeld gebracht, waarbij het opstuivende zand de bomschuiten, mensen en paarden tormenteerde. Voor een nog grotere afbeelding klik op het schilderij, 1860 (Coll. Sothebys.com)

31. Jozef Israëls (1824-1911)
Vissers dragen verdronken man, 1861. Het schilderij hangt in de National Gallery in London. (Coll. The National Gallery, London, UK)
Er bestaan nog twee versies van het schilderij. De tweede hangt in het Saint Louis Art Museum in Saint Louis in Missouri de V.S.
De derde versie is kleiner dan de twee andere en werd in 2004 door Christies verkocht.

32. Willem Anthonie van Deventer (1824-1893)
Na de storm, 1863. Links op de achtergrond de vuurtoren van Scheveningen. (Coll. Teyler Museum, Haarlem).

33. Johan Hendrik 'Louis' Meijer (1809-1866)
Na de storm aan het strand van Scheveningen kijken een vissersvrouw met haar kinderen uit naar de behouden terugkeer van de vissers, 1864. (Coll. Simonis&Buunk, Ede)

34. Edward William Cooke (1811-1880) Scheveningse pinken voor de kust van Yarmouth, 1864.
Scheveningse pinken voor de kust van Yarmouth, 1864. (Coll. Royal Academy of Arts)

35. Edward William Cooke (1811-1880) Ruwe zee bij Scheveningen, 1866
Ruwe zee met Schevelingse pink die uitvaart. Gesigneerd met E.W. Cooke rechts onder en gedateerd 1866. Op de achtersteven staat 'VAN KOOK 1866'. Links loopt een man met het anker op zijn rechter schouder en de lijn in zijn linkerhand naar de pink. Op de pink hijsen 5 vissers het grootzeil en de fok. De vloot vaart uit. Links zijn in de verte de contouren te zien van de 'Oude Kerk' van Scheveningen. (Coll. Bonhams.com)

36. Hendrik Willem Mesdag (1831-1915)
Vertrek van reddingsboot. In de verte zijn schepen in nood. De reddingsboot is te water gelaten en een man houdt een vlag vast, waarop de redders zich kunnen oriënteren. Vissersvrouwen en kinderen zijn uitgelopen bij de reddingspoging. (Coll. Artmight.com)

37. Hendrik Willem Mesdag (1831-1915)
Terugkeer van de reddingsboot, 1876. Deze voorstelling van de terugkeer van de reddingsboot verschilt van zijn andere zeegezichten door het dramatische onderwerp. Links op het doek scholen vrouwen en kinderen samen rond de kar waarop vijf geredde vissers zitten. Rechts wordt de reddingsboot binnengehaald. In de dicht op elkaar staande groep mensen is spanning voelbaar, die wordt versterkt door de dreigende, verwaaide lucht boven de rode gloed van de ondergaande zon in de verte. (Coll. Museum Boijmans-van Beuningen, Rotterdam)

38. Edward William Cooke (1811-1880)
Storm op komst voor Scheveningen. Vissersboten op de kust van Scheveningen.
Een Scheveningse pink wordt gereed gemaakt voor vertrek, 1877. De schipper wacht op de vloed. De wind staat gunstig. Rechts in de verte zijn de contouren te zien van de Oude Kerk van Scheveningen. (Bron: WGA.hu).

39. Willem Carel Nakken (1835-1926)
Op het schilderij staat een roeireddingboot van de Noord- en Zuidhollandse Reddingmaatschappij afgebeeld, 1880. Die maatschappij had zijn kantoor in Amsterdam. De andere maatschappij: de Zuid-Hollandse Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen (ZMRS) hield kantoor in Rotterdam. De grens van het operatiegebied van beide maatschappijen lag bij Terheide. Het dorp Terheide bestaat niet meer want het is door bebouwing van Den Haag opgeslokt. Scheveningen zou dus goed mogelijk kunnen zijn. Het strand, lucht en zee geven geen houvast voor de lokatie.
Het is een oud model roeireddingboot dat tot de eeuwwisseling (19e/20e eeuw) in gebruik is geweest. De boot was overnaads, zelflozend en voorzien van koperen luchtkisten om zinken te voorkomen. Het wit dat op de zijkant is te zien, is een stootkussen bekleed met wit canvas/zeildoek. (Coll. Artnet.com)

40. Vincent Willem van Gogh (1853-1890). Strand bij Scheveningen bij stormachtig weer, 1882. (Coll. Van Gogh Museum, Amsterdam).
Met dikke klodders en grove vegen zette Van Gogh dit vrij kleine zeegezicht op het doek. De woest schuimende zee, de donkere onweerslucht en de wapperende vlag van de boot geven een goed beeld van het stormachtige weer. Van Gogh schilderde dit werk ter plekke, op het strand van Scheveningen, een kustplaats bij Den Haag. Hij moest daar een gevecht aangaan met de elementen: de hevige wind en de opwaaiende zandkorrels, die op de natte verf bleven plakken. Het meeste zand is er later door de schilder weer afgeschraapt, maar in sommige verflagen zijn nog kleine zandkorreltjes aanwezig. NB: dit schilderij is op 7 december 2002 uit het museum ontvreemd en dus niet meer in de vaste opstelling te zien.

41. Gustav Schönleber (1851-1917)
De lijnhaler bij Scheveningen, 1882. (Coll. Mutualart.com)

42. Johannes Hermann Barend Koekkoek (1840-1912)
Vanaf het strand vertrekt een reddingboot om het schip, dat voor Scheveningen in nood verkeert, te helpen. Op de duinen schilderde Koekkoek in 1886 de vuurtoren met rechts daarvan de toren van de Oude Kerk. Links van de vuurtoren zijn een kleine en een grote koepel te zien. De kleine moet de koepel van dominee Faassen de Heer zijn en daarachter de koepel van café-resaturant Seinpost, dat in 1886 werd gebouwd. Links bij de zee schilderde Koekkoek ook nog de gedenknaald, die in 1865 door Prins Frederik Hendrik was onthult als herdenking aan de landing van de Oranjes op 30 november 1813 op het strand van Scheveningen. (Bron: Arthistoryreference.com)

43. Johannes Hermann Barend Koekkoek (1840-1912)
Reddingsboot bij het stoomschip in nood.

44. Johannes Hermann Barend Koekkoek (1840-1912)
Tijdens de storm is de mast van deze pink afgebroken. Met man en macht wordt geprobeerd het grootzeil te redden. (Coll. Artmight.com)

45. Andreas Achenbach (1815-1910)
Vissersboot bij stormachtige zee, 1890. (Coll. Ketterkunst.de)

46. Willem Bastiaan Tholen (1860-1931)
In de nacht van 22 op 23 december 1894 werden vele bomschuiten hoog op het strand te pletter gegooid. Willem Bastiaan Tholen schilderde de ramp op de kop van de Keizerstraat.Twee gehavende bomschuiten liggen naast Hotel Zeerust. Met man en macht wordt gewerkt aan het redden van de schuiten. (Coll. Artmight.com)

47. Hendrik Willem Mesdag (1831-1915)
Na de verschrikkelijke storm in 1894. Mesdag schilderde de verwoesting, die de storm had aangericht ter hoogte van café-restaurant Seinpost. (Bron: Geheugenvannederland.nl)

48. Jurrien Marinus Beek (1879-1965)
Schade na de storm. Jurriën Marinus Beek heeft zich waarschijnlijk laten inspireren door de grote storm van 1894 toen een groot aantal bomschuiten kapot werden geslagen op het strand. Daarbij heeft hij de gebouwen op het duin ten noorden van de Oude Kerk van Scheveningen weggelaten. Daar stonden toen het Kurhaus, het Paviljoen Von Wied, Seinpost en andere gebouwen. Hert schilderij is in het bezit van Muzee Scheveningen. (Coll. Muzee, Scheveningen)

49. Hendrik Willem Mesdag (1831-1915)
Strand met bommen en paarden bij storm, 1895. Waarschijnlijk is het een verbeelding van de zware storm in 1894. Bomschuiten worden door de storm op het strand geworpen. Met paarden wordt geprobeerd de schuiten in veiligheid te brengen. Van een pink is de mast gebroken. (Bron: Geheugenvannederland.nl)

50. Willem Mulier 1895
Kustafslag bij Scheveningen: een bedreiging voor het gedenkteken, 1895. (Coll. Haags Gemeentearchief)

51. Willem Mulier 1895
Noodversterking bij de Keizerstraat van Scheveningen, 1895. (Coll. Haags Gemeentearchief)

52. Willem Mulier 1897
Wrakken na de junistorm van 1897. (Coll. Haags Gemeentearchief)

53. Andreas Achenbach (1815-1910)
Bij storm op zee, 1898. (Bron: Wikimedia.com)

54. Willem de Zwart (1862-1931)
Bomschuiten op het strand van Scheveningen, ca. 1900 (Coll. Sothebys.com)

55. Hendrik Willem Mesdag (1831-1915)
Storm op de Noordzee, 1905 (Coll. Panorama Mesdag, Den Haag)

56. Vuurtoren in de branding, Hendrik Willem Mesdag, ca. 1900 - ca. 1907
Het vissersdorp Scheveningen groeide vanaf 1870 in rap tempo uit tot een moderne badplaats. Maar Mesdag verbeeldde zelden de boulevard of bijvoorbeeld de nieuwe haven van 1904. Hij schilderde liever het traditionele vissersleven. Dit schilderij vormt een uitzondering: een vuurtoren of eigenlijk een lichtbaken. Seinlichten, havenhoofden en de vuurtoren werden in Scheveningen pas aan het begin van de 20ste eeuw aangelegd. (Coll. Rijksmuseum, Amsterdam)

57. Oswald d'Aumérie, (1865-1962)
Het Wandelhoofd Wilhelmina gezien naar het feestgebouw en de verpozingsplaats, de zgn. Rotonde; stormachtig weer, 1905. (Coll. Haags Gemeentearchief)

58. Jan Willem 'Willy' Sluiter (1873-1949)
Storm bij de Pier, 1932. (Coll. Arnoldlighthart.nl)

59. Hubert Ritzenhofen (1879-1961)
Schip bij volle maan in een storm met de reddingsboot op komst, 1935. (Coll. Artshop-berlin.com)

60. Johan Hendrik van Mastenbroek (1875-1945)
Een logger bij ruw weer in de buitenhaven van Scheveningen, 1936. (Coll. Sothebys.com)

61. Evert Moll (1878-1955)
Opspattende golven bij het Scheveningse havenhoofd. (Coll. Venduehuis.com)

62.Onbekend
Het Franse stoomschip 'Carthage' uit Tunis, tijdens de stormvloed van 1 februar 1953 op het Scheveningse strand geworpen, en daar op 27 april weer vlotgetrokken. (Coll. Haags Gemeentearchief)

63. Frida Holleman (1908-1999)
Storm. ca. 1980. (Coll. Venduehuis, Den Haag)

64.Alberto Valentini (geb. 1955)
Ruwe zee bij Scheveningen, 2013. (Coll. AlbertoValentini.nl)

65. Henk de Bie, (geb. 1945)
Storm op Scheveningen, 2014. (Coll. Biepaint.deds.nl).

66. Kees van der Vlies (geb. 1940) en Marianne van den Berg (geb. 1967)
De KNMR's reddingsboot Kitty Roosmale Nepvue vaart uit bij windkracht 9.
Op een muur geschilderd in de Jan Kistenstraat door Kees van der Vlies en Marianne van den Berg in 2016 naar een foto van Dick Teske.
 
Muziek/Music
1. Air Prelude 5:41 Kevin MacLeod Filmmuziek | Verdrietig
Air Prelude van Kevin MacLeod is gelicentieerd onder een Creative Commons Attribution-licentie (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Bron: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100337
Artiest: http://incompetech.com/

2. Dreams Become Real 6:50 Kevin MacLeod Classical | Verdrietig
Dreams Become Real van Kevin MacLeod is gelicentieerd onder een Creative Commons Attribution-licentie (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Bron: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1500027
Artiest: http://incompetech.com/

3. Laid Back Guitars 4:04 Kevin MacLeod Classical | Verdrietig
Laid Back Guitars van Kevin MacLeod is gelicentieerd onder een Creative Commons Attribution-licentie (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Bron: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100181
Artiest: http://incompetech.com/

4. Colorless Aura 2:38 Kevin MacLeod Pop | Verdrietig
Je mag dit nummer in al je video's gebruiken als je de volgende verklaring opneemt in elke
Colorless Aura van Kevin MacLeod is gelicentieerd onder een Creative Commons Attribution-licentie (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Bron: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1400008
Artiest: http://incompetech.com/