Terug naar Startpagina
Scheveningen
Scheveningen toen en nu
400 jaar Strandschilders
op Scheveningen
1600-1700
1700-1800
1800-1900 A t/m L
1800-1900 M t/m Z
1900-2000 A t/m L
1900-2000 M t/m Z
2000-heden
Muurschilderingen
Scheveningen op keramiek 1
Scheveningen op keramiek 2
Herdenkingspenningen
Panorama's Scheveningen
Huifkarren op Scheveningen
Zeeslagen bij Scheveningen
Het kanon van Scheveningen
Waarzegster op Scheveningen
Vertrek en aankomst Oranjes en Stuarts op Scheveningen
Vertrek Willem II, 1641
Vertrek Henrietta Maria, 1643
Vertrek Charles II, 1660
Aankomst Willem III, 1691
1642-1660
De Stuarts in Ballingschap
 
200 jaar Koninkrijk
De Franse Invasie
Vlucht 18 januari 1795
Vlucht Prinses
Vlucht Prins Willem V
Pink 'Johanna Hoogenraad'
1795-1813
Oranje in ballingschap
Terugkeer Oranje in 1813
30 november 1813
Herdenking in 1838
Herdenking in 1863
De Naald, 1865
Monument in 1869
Herdenking in 1888
Herdenking in 1913
Herdenking in 1938
Herdenking in 1963
Herdenking in 1988
Herdenking in 2013
 
Algemeen
Boeken over Scheveningen
Links
Over de Website
Contact
 
Wilt u op de hoogte blijven , laat dan hier uw e-mail adres achter.
Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om U op de hoogte te stellen van nieuws over plannen voor de herdenking
Mailinglijst
Aanmelden
Afmelden

Vul uw e-mail adres in:


   

BRONVERMELDING AFBEELDINGEN VAN YOUTUBE FILMPJES
 
Vertrek en terugkeer van de Scheveningse vissers

Tot de nieuwe Visserijwet van 1857 mochten de kustvissrs geen haring kaken op zee. De Scheveningse vissers hadden de haring na de vangst licht gezouten in het ruim opgeslagen om daarna aan land tot bokking te worden verwerkt. Het duurde enkele jaren voor Scheveningen gewend was geraakt aan het haringkaken op zee. De schepen werden grote bomschuiten en loggers, die veel haringtonnen konden bergen.
In de 17e eeuw brachten kunstenaars vooral de visafslag op het strand van Scheveningen in beeld. Maar in de 19e eeuw schilderden o.a. Bernardus Blommers, Jozef Israëls en Philip Sadeé het vertrek van de vissers, het wachten van de achterblijvers en de terugkeer van de vloot. Hendrik Willem Mesdag schilderde de grote bomschuiten. Ook buitenlandse schilders, zoals Andreas Achenbach, Henri Bource, Edward William Cooke en Edith Hume toonden, het werken en wachten van de Scheveningse vissers en vissersvrouwen.
 
1. Jozef Israëls (1824-1911)
De dag voor het vertrek, 1862 (Coll. Museum of Fine Arts, Boston, MA, U.S.A.)

2. Andreas Achenbach (1815-1910)
Vissers op strand, 1897. (Bron: Liveauctioneers.com). De bomschuit op de achtergrond wordt gereed gemaakt voor vertrek. Stro wordt van de boerenkar in het schip geladen. Waarschijnlijk werden daarmee de strozakken gevuld, waarop de vissers op zee sliepen.

3. Hendrik Willem Mesdag (1831-1915)
Reisklaar maken van de schepen voor het strand van Scheveningen. De lijnhalers hebben de lijnen van de ankers op het strand losgemaakt. De bomschuiten en pinken liggen gereed om bij opkomende vloed weg te zeilen. De vissersvrouwen wensen de vissers een behouden vaart en een goede vangst. (Bron: Geheugenvannederland.nl)

4. Hendrik Willem Mesdag (1831-1915)
Klaar voor het vertrek, 1893. Twee bomschuiten in de branding, de linker gereed om te vertrekken, de rechter bezig met het lossen van een lading verse vis; in de branding twee visdragers met manden. (Coll. Maritiemdigitaal.nl)

5. Hendrik Willem Mesdag (1831-1915)
Anker winden. Enkele bomschuiten staan op het punt zee te kiezen.

6. Edwin Hayes (18201904)
De Scheveningse vissersvloot staat op het punt te vertrekken. De vloed komt opzetten, 1870. (Coll. Sothebys.com).

7. Andreas Achenbach (1815-1910)
Vertrek van de haringvloot bij Scheveningen, 1866. (Coll. Van Ham Kunstauktionen, Keulen)

8. Philip Lodewijk Jacob Frederik Sadée (1837 -1904)
Afscheid van de visser, vader en echtgenoot. De bomschuit ligt gereed voor vertrek. Sadée had veel aandacht voor de achterblijvers. (Coll. Artmight.com)

9. Philip Lodewijk Jacob Frederik Sadée (1837 -1904)
Afscheid van de visser, vader en echtgenoot. (Coll. Mutualart.com)

10. Jacobus Josephus Eeckhout (1793-1861) en Henry Brown (1816-1870)
Het afscheid van de visser van het strand van Scheveningen. De visser vertrok met een hoge hoed op en ook de hond nam afscheid van zijn baas. (Bron: Veilingmaastricht.nl)

11. Bernardus Johannes Blommers (1845-1914)
Uitzwaaien van de vloot (Bron: Artistsandart.com)

12. Bernardus Johannes Blommers (1845-1914)
Dag vader. (Coll. Simonis&Buunk, Ede).

13. Jozef Israëls (1824-1911)
Vader uitzwaaien. (Coll. Mutualart.com)

14. Philip Lodewijk Jacob Frederik Sadée (1837 -1904)
Vertrek van de vissers naar zee. Rechts ligt het anker waarmee de bomschuiten werden verankerd aan het strand. De vissersvrouwen en kinderen kijken naar het vertrek van hun mannen en vaders.
(Coll. Artmight.com)

15. Philip Lodewijk Jacob Frederik Sadée (1837 -1904)
Het vertrek van de vissersvloot. Vissersvrouwen en kinderen hebben hun vaders, echtgenoten en zonen uitgezwaaid en kijken vanaf het duin naar de vertrekkende schepen. (Coll. Sothebys.com)

16. Philip Lodewijk Jacob Frederik Sadée (1837 -1904)
Het vertrek van de vissersvloot. De vissersvrouwen en kinderen hebben hun mannen en vaders een behouden vaart en goede vangst gewenst. (Coll. Sothebys.com)

17. Henri Jacques Bource (1826-1899)
Op het strand van Scheveningen zijn de bomschuiten uitgezwaaid. De achtergebleven vissersvrouwen en kinderen gaan op weg naar huis. (Coll. BBC.co.uk)

18. Andreas Achenbach (1815-1910)
Scheveningen, 1869 (Coll. Nationalgalerie der Staatlichen Museen zu Berlin)
Op veel van zijn reizen bezocht Andreas Achenbach het vissersdorp Scheveningen. Op dit schilderij legde hij een avondstemming bij heldere maan en donkere onweer wolken vast. Een groep mensen zit bij elkaar op het duin, de hoofden opzij vanwege de harde wind de over het strand waait.

19. David Adolf (Adolph) Constant Artz (1837-1890)
Wachten op vaders terugkeer. (Bron: Iamachild.wordpress.com)

20. Jozef Israëls (1824-1911)
Wachten op de terukeer van de visser, 1867. Moeder en dochter zitten te wachten op de terugkomst van hun echtgenoten. Of is de man van de moeder al jaren geleden op zee gebleven en wachten ze nu op de jonge visser. De zee op de achtergrond is rustig, dus de storm is voorbij en misschien is de dominee voorbij gekomen en heeft het tragische nieuws gebracht. Op de stoel zit het kind van de jonge vrouw, dat zonder vader achterblijft. (Coll. Cultuurwijzer.nl)

21. Bernardus Johannes Blommers (1845-1914)
Wachten op vaders thuiskomst, (Coll. Simonis&Buunk, Ede).

22. Philip Lodewijk Jacob Frederik Sadée (1837 -1904)
Wachten op de terugkeer. (Coll. Artnet.com)


23. Edith Hume (1841-1906)
Wachten op de terugkeer op het strand. (Coll. Artnet.com)

24. Philip Lodewijk Jacob Frederik Sadée (1837 -1904)
Wachten op de terugkeer van vader, 1886. (Coll. Artnet.com)

25. Jozef Israëls (1824-1911)
Wachten op de terugkeer van de vloot, 1890. (Coll. Art Institute of Chicago, Chicago)

26. Philip Lodewijk Jacob Frederik Sadée (1837 -1904)
Angstige momenten bij het binnenlopen van de bomschuit bij ruwe zee, 1889. Visservrouwen met kinderen kijken bezorgd toe als hun mannen proberen de bomschuit bij harde wind en ruwe zee op het strand te zetten. (Coll. Artgallery.nsw.gov.au)

27. Edith Hume (1841-1906)
Wachten op de vangst (Coll. Christies.com)

28. Edith Hume (1841-1906)
Wachten op de terugkeer van de schepen. (Coll. Bonhams.com)

29. Edith Hume (1841-1906)
Wachten op de terugkeer van de schepen. (Coll. Bonhams.com)

30. Elchanon Leonardus Verveer (1826-1900)
Terugkomst van de vissersvloot. (Coll. Mark Smit Kunsthandel, Ommen)

31. Bernardus Johannes Blommers (1845-1914)
Wachten op de terugkeervan de bomschuiten. Bij de branding staat de visser met de vlag op de plek waar ze kunnen landen. (Coll. Artnet.com)

32. Hendrik Willem Mesdag (1831-1915)
Aankomst van de vissersvloot. Op het strand staan de kopers van de vis te wachten op de vangst. De vlag geeft aan waar de bomschuit kan landen. Op het duin staat de vuurtoren. (Bron: Geheugenvannederland.nl)

33. Albert Hertel (1843-1912)
Landing van een Scheveningse bomschuit bij ruwe zee, 1882
Nationalgalerie der Staatlichen Museen zu Berlin

34. Betzy Akersloot-Berg (1850-1922)
Terugkeer van een bomschuit. (Bron: Arttimes.org)

35. Hendrik Willem Mesdag (1831-1915)
Aankomst van de vissersvloot bij het strand van Scheveningen. Op het strand staan vissers en vissersvrouwen te wachten op de vangst. De blauwe vlag werd gebruikt om de stuurman van de bomschuit met de blauwe wimpel in de mast aan te geven waar hij kon landen. Na het uitladen van de vis werd deze verkocht tijdens de visafslag op het strand. Om verwarring te voorkomen bij het vaststellen van de naam van de koper, haden de Scheveningse kooplieden al heel vroeg naast hun eigen naam een firmanaam aangenomen; een naam, die met ovrleg gekozen werd, want hij moest kort zijn, en gemakkelijk passen bij het woord "mijn". De Blauwtjes ofwel de naam Blauw was de firmanaam van de familie van der Zwan in Scheveningen. (Coll. Simonis&Buunk, Ede)

36. Jacobus Hendricus (Jacob) Maris (1837-1899)
Aankomst der boten, 1884. Het wachten op de visvangst was een dagelijkse gebeurtenis aan het Scheveningse strand. Het hele dorp, jong en oud, liep uit om de boten binnen te loodsen, met het paard het strand op te trekken en om snel de vis te kopen. Maris koos het formaat en de compositie zó dat we bij de voorstelling worden betrokken: we staan als het ware achter in de rij. (Coll. Rijksmuseum Amsterdam)

37. Philip Lodewijk Jacob Frederik Sadée (1837 -1904)
Wachten op de aankomst van twee bomschuiten met de vangst van de dag. Vissersvrouwen en een jongen wachten op de schepen. Links ligt het anker waarmee een bomschuit aan het strand werd verankerd. (Coll. Sothebys.com)

38. Henri-Jacques Bource (1826-1899)
Vissersvrouwen wachten op de terugkeer van de schepen en de vangst. (Coll. Bonhams.com)

39. Henri-Jacques Bource (1826-1899)
Vissersvrouwen wachten op de terugkeer van de schepen en de vangst. (Coll. Bonhams.com)

40. Richard Beavis (1824-1896)
Het strand van Scheveningen, 1875. Wachten op de aankomst van de vissersboten. (Coll. Brighton and Hove Museums and Art Galleries, UK)

41. Bernardus Johannes Blommers (1845-1914)
Wachten op de vangst, 1887. Het schilderij toont een groep vissersvrouwen die geduldig achten op de terugkeer van de vloot. Waarschijlijk op het strand van Scheveningen. In dit werk schilderde Blommers vier generaties van een familie. Een oudere vrouw zit in het midden van de groep en draagt een platte strooien hoed, terwijl een jonge moeder op een stuk drijfhout zit met haar zoontje, die op haar knie leunt. In centrum van het schilderij staat een vrouw van middelbare leeftijd, met haar hand op haar heup. (Coll. Bonhams.com)

42. Bernardus Johannes Blommers (1845-1914)
Een schilderij met vissersvrouwen en vissers halen de vangst op. (Coll. Christies.com)

43. Willem de Zwart (1862-1931)
De eerste bomschuit loopt binnen, terwijl op het strand van Scheveningen vissersvrouwen met kinderen en mannen staan te wachten. (Bron: Artlistings.nl)

44. Gustav Schönleber (1851-1917)
Ingekleurde gravure getiteld: 'Strand bei Scheveningen, niet gedateerd. (Coll. Maritiemdigitaal.nl)

45. Hendrik Willem Mesdag (1831-1915)
De vissersvloot komt binnen, ca. 1885. De 'lijnhaler' waadt door de branding naar de Scheveningen 105 om de ankerlijn vast te maken, waarmee de bomschuit naar het strand kan worden gertokken. (Coll. Artmight.com)

46. Hendrik Willem Mesdag (1831-1915)
Pinken in de branding, ca. 1885 Voor de kust van Scheveningen liggen vissersschepen voor anker in de branding. (Coll. Rijksmuseum, Amsterdam)

47. Andreas 'Andries' Schelfhout (1787-1870)
Vissersvolk op het strand van Scheveningen, 1855. (Coll. Christies.com). Rechts in de verte de contouren van de 'Oude Kerk' van Scheveningen.

48. Edward William Cooke (1811-1880) Het strand van Scheveningen.
Pinken komen aan op het strand van Scheveningen. Een visser loopt met een anker op zijn nek om de boot in het zand te verankeren. (Coll. Bonhams.com)

49. Edward William Cooke (1811-1880) Het strand van Scheveningen.
De vis wordt op het strand van Scheveningen gebracht. Mannen en vrouwen staan bij de visafslag. (Coll. Sothebys.com)

50. Richard Beavis (1824-1896)
Met paarden wordt een bomschuit het strand op getrokken. (Coll. Rochdale Arts & Heritage Service, UK). Toen Richard Beavis in 1867-1868 in Boulogne, Frankrijk woonde, bracht hij een bezoek aan Nederland en mogelijk herinnerde hij zich dit bezoek toen hij dit strandgezicht schilderde. In de 19e eeuw werden in Nederland schepen vaak op het strand getrokken in plaats van in een haven afgemeerd. Het schilderij toont vissers en trekpaarden, die een bomschuit het strand optrekken na de visvangst op zee.

51. Richard Beavis (1824-1896)
Het uitladen van de vangst, Scheveningen. (Coll. Simonis&Buunk, Ede)

52. Andreas Achenbach (1815-1910)
Zeilboten, 1870. (Coll. Het Poesjkinmuseum voor Schone Kunsten, Moskou)

53. Jacobus Josephus Eeckhout (1793-1861) en Henry Brown (1816-1870)
De terugkeer van de visser op het strand van Scheveningen. Links op de achtergrond is de toren van de 'Oude Kerk' van Scheveningen geschilderd. De visser kwam terug met een hoge hoed op zijn hoofd en de hond springt blij tegen hem op. (Bron: Veilingmaastricht.nl)

54. Andreas 'Andries' Schelfhout (1787-1870)
Figuren en vissersboten op het strand. Drie bomschuiten liggen ten zuiden van Scheveningen op het strand. Mannen en vrouwen staan en zitten te wachten op de vis. In de verte staat de vuurbaak op het duin, 1858. (Coll. Christies.com).
http://www.christies.com/LotFinder/lot_details.aspx?intObjectID=5433660

55. Edward William Cooke (1811-1880)
Vissersboten op de kust van Scheveningen.
Het strand van Scheveningen, 1843. Op het duin heeft Cooke De koepel van Faassen de Heer werd gebouwd in 1835 en de Oude Kerk van Scheveningen. Op de voorgrond wordt de vis verdeeld. (Coll. Manson & Woods Christie, London)

56. Edward William Cooke (1811-1880)
Scheveningse pinken op het strand, 1860
Scheveningse pinken op het strand. De vis is uitgeladen en naast de achterste pink staan mannen en vrouwen bij de visafslag. Het net van de achterste pink hangen in de mast. De netten van de voorste pink zijn met de nettenwagen rechts, opgehaald. In de verte zijn de vuurtoren, de toren van de Oude Kerk van Scheveningen, de theekoepel van dominee Faassen de Heer en in de verte de contouren van het Stedelijk Badhuis, te zien. (Coll. BBC.co.uk)

57. Edward William Cooke (1811-1880)
Bij dit schilderij heeft Cooke zich laten inspireren door het eerste schilderij. Het lijkt erop, dat achter de tweede pink nog een derde ligt, althans er is een derde mast te zien. Bij de visafslag ligt nog een pink. (Coll. Christies.com)

58. Remigius Adrianus van Haanen (1812-1894)
De terugkeer van de vissersboten.
Rechts in de verte is een kerktoren te zien, die lijkt op de toren van de 'Oude Kerk' van Scheveningen. (Coll. Sothebys.com)
59. Witzel 'George Willem' Opdenhoff (1807-1873)
Bomschuiten op het strand van Scheveningen met op de achtergrond de 'Oude Kerk' en Hotel Zeerust en het dak van het zomerverblijf Nieuw Soetenburgh. (Coll. Christies.com)

60. Witzel 'George Willem' Opdenhoff (1807-1873)
Bomschuiten op het strand met vissersvolk. Op het duin de koepel van dominee Faassen de Heer. die rond 1800 op het duin werd geplaatst. Vóór de koepel is het zomerverblijf Nieuw Soettenburgh geschilderd. In de verte het Paviljoen Von Wied, dat in 1827 in gebruik werd genomen. (Coll. Sothebys.com)

61. Johannes Franciscus Hoppenbrouwers (1819-1866)
Elegante figuren op het strand van Scheveningen. In de verte zijn vaag de contouren van de vuurbaak te zien, die in 1850 zes meter was verhoogd en een nieuwe lantaarn had gekregen. (Coll. Artnet.com)

62. Johannes Hermann Barend Koekkoek (1840-1912)
De bomschuit is met een anker vastgelegd op het strand, 1878. Bij het schip staat een kar waar de netten in worden geladen. (Coll. Sothebys.com)

63. Strandgezigt. Staalgravure van F. Foltz naar L Rohbock. Darmstadt & Gouda, 1860. (Bron: Dutchbooks.nl)

64. Philip Lodewijk Jacob Frederik Sadée (1837 -1904)
De vangst van de dag. De visser brengt de vis aan land en kiept ze op het strand om te worden gesorteerd. De bomschuiten zijn aan de zuidkant van Scheveningen geland. (Coll. Artmight.com)

65. Philip Lodewijk Jacob Frederik Sadée (1837 -1904)
Terugkeer van de Vischafslag. De manden van de visvrouwen zijn gevuld en verschillende vrouwen dragen de manden op hun hoofd. Aan de schaduw te zien, is het vroeg in de morgen. De garnalenvisser heeft zijn net op zijn schouder en bij de bomschuit krijgt een vrouw nog enkele vissen extra in haar mand. Een arme vrouw raapt de gevallen vis op. (Coll. Christies.com)

66. Henri-Jacques Bource (1826-1899)
De gelukkige terugkeer. De bomschuit is teruggekeerd. De vis wordt uitgeladen en gesorteerd. (Coll. Christies.com)

67. Philip Lodewijk Jacob Frederik Sadée (1837 -1904)
De vaders zijn terug van de vangst. De bomschuiten liggen op het strand. Vissers, vrouwen en kinderen gaan naar huis. (Coll. Sothebys.com)

68. Jozef Israëls (1824-1911)
De eerste stapjes van kleine Jan, 1860 (Coll. Sothebys.com)

69. Henni Haselaar-Moerman, (geb. 1947)
Het Monument voor de Scheveningse Vissersvrouw aan de Boulevard. Op de achtergrond het Noorder- en Zuiderhavenhoofd, 2005.
 
Muziek/Music
1. Americana - Aspiring 3:22 Kevin MacLeod Classical | Inspirerend
Americana - Aspiring van Kevin MacLeod is gelicentieerd onder een Creative Commons Attribution-licentie (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Bron: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1200092
Artiest: http://incompetech.com/

2. The Mighty Kingdom 2:52 Audionautix Classical | Inspirerend
The Mighty Kingdom van Audionautix is gelicentieerd onder een Creative Commons Attribution-licentie (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Artiest: http://audionautix.com/

3. Deliberate Thought 2:57 Kevin MacLeod Ambient | Inspirerend
Deliberate Thought van Kevin MacLeod is gelicentieerd onder een Creative Commons Attribution-licentie (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Bron: http://incompetech.com/music/royalty-free/?keywords=deliberate+thought
Artiest: http://incompetech.com/

4. For Originz 3:38 Kevin MacLeod Filmmuziek | Inspirerend
For Originz van Kevin MacLeod is gelicentieerd onder een Creative Commons Attribution-licentie (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Bron: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100700
Artiest: http://incompetech.com/

5. Brittle Rille - Reunited 3:49 Kevin MacLeod Ambient | Rustig
Brittle Rille - Reunited van Kevin MacLeod is gelicentieerd onder een Creative Commons Attribution-licentie (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Bron: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1200047
Artiest: http://incompetech.com/

6. Accralate - The Dark Contenent 5:05 Kevin MacLeod Filmmuziek | Rustig
Accralate - The Dark Contenent van Kevin MacLeod is gelicentieerd onder een Creative Commons Attribution-licentie (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Bron: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100341
Artiest: http://incompetech.com/