Terug naar Startpagina
 
Vlucht uit Engeland
1642 Maria Henriette
1644 Henrietta Maria
1646 Charles II
1646 Henrietta Anna
1648 James II
1648 Charles II
1649 Charles I onthoofd
1649 Charles II
1650 Overlijden Elizabeth
1651 Charles II
1653 Henry
Verblijf op vasteland
Parijs 1651-1654
Keulen 1654-1656
Brugge 1656-1658
Brussel 1658-1660
Terugkeer naar Engeland 1660
1660 Vertrek uit Breda
1660 Moerdijk - Dordrecht
1660 Rotterdam
1660 Delft
1660 Den Haag
Vertrek van Scheveningen
1660 Scheveningen
Pieter van Abeele
Anoniem
Cornelis Beelt
Jan de Bisschop
Pieter Bout
Johannes Lingelbach
Hendrick de Meijer
Pieter Schut
Willem van de Velde de Jonge
Adriaen van der Venne
Boeken
Over Stuarts
 
Ballingschap Oranjes
De Franse Invasie
Vlucht 18 januari 1795
Vlucht Prinses
Vlucht Prins Willem V
Pink 'Johanna Hoogenraad'
Terugkeer Oranje in 1813
30 november 1813
Herdenking in 2013
Vertrek en aankomst Oranjes en Stuarts op Scheveningen
Vertrek Willem II, 1641
Vertrek Henrietta Maria, 1643
Vertrek Charles II, 1660
Aankomst Willem III, 1691
400 jaar Strandschilders
op Scheveningen
1600-1700
1700-1800
1800-1900 A t/m L
1800-1900 M t/m Z
1900-2000 A t/m L
1900-2000 M t/m Z
2000-heden
Muurschilderingen
Scheveningen op keramiek 1
Scheveningen op keramiek 2
Herdenkingspenningen
Panorama's Scheveningen
Algemeen
Scheveningen toen en nu
Huifkarren op Scheveningen
Zeeslagen bij Scheveningen
Het kanon van Scheveningen
Waarzegster op Scheveningen
Boeken over Scheveningen
Links
Over de Website
Contact
   

De reis van Rotterdam naar Delft 25 mei 1660
 
Kaart van Zuid-Holland, 1573. (Bron: Schrijver-dichter.nl). (Klik voor een groter formaat op de afbeelding)
Zijn Majest. passeerende den 25. ditto ten 9 uren door Delft/ daer dee Borgers mede ghewapent stonden/ en een Compagnie Guarde onder Capit. Tromp. De Staten van Hollant quamen hier met gevolge van 150. Karotsen en millioenen menschen den Coning verwellekomen/ de Carotse daer zijn Majesteyt in zat wiert ghetrocken van ses witte paerden/ den Koning sat achter/ mette Princes Royale/ Duc de Jorck en Glochester in de Poorte/ en den Prins van Oranje daer aen: Een 10. uren aen de Hoornbrug komende/ vertoonde sich aen d'opgemelte Karotse een out doch kreupel Engels soldaet/ roepende/ Got bles the King: Den Coning seyde/ hy soude na den Hage gaen/ en sijnder gedencken: Gelijck wy verstaen dat naderhant ernstelijck is geschiet.  
(Bron: HOLLANDTSE MERCURIUS, 1660)
  Zijne Majesteit reisde op 25 mei 1660 om 9 uur door Delft, waar de burgerwacht ook gewapend stond en een Garde Compagnie onder Kapitein Tromp. De Staten van Holland kwamen met een gevolg van 150 koetsen en miljoenen mensen de Koning verwelkomen. De koets waar de Koning in zat werd door zes witte paarden getrokken. De Koning zat achterin met de Prinses Royal, de Hertog van York, de Hertog van Gloucester in de Poort en de Prins van Oranje daar achteraan. Om 10 uur kwamen ze bij de Hoornbrug (bij Rijswijk) aan. En daar kwam bij de genoemde koets een oude en kreupele Engelse soldaat, die riep: God bles the King. De Koning zei, dat hij naar Den Haag zou gaan en de man gedenken. En zoals we begrijpen is dat naderhand ook gebeurd.
(Bron tekst: HOLLANDTSE MERCURIUS, 1660)
Aankomst van de Engelse koning Karel II vanuit Breda te Delft, 25 mei 1660 van David Philippe.
Episode tijdens zijn rondreis door en vertrek uit de Nederlanden. Een groot gezelschap verwelkomt op de kade de koning die met een boot in Delft is aangekomen. In de lucht putti met de wapens van de Republiek, de Engelse koning en Holland. Met een banderol zonder tekst. Op het blad onder de plaat is een vers in 5 kolommen gedrukt. (Coll. Rijksmuseum, Amsterdam). (Klik voor een groter formaat op de afbeelding)
In Delft ging het gezelschap van boord en ging verder in een koets naar Den Haag. De stoet, die werd geleid door de trompetters van de Staten Generaal, die gekleed waren in vuurrood fluweel, bestond uit 72 koetsen, elk getrokken door 6 paarden en de hele route stond een enthousiaste, maar ordelijke massa Charles met blije toejuichingen verwelkomden. (Coll. Rijksmuseum, Amsterdam). (Klik voor een groter formaat op de afbeelding)
Detail van koetsen en paarden. (Coll. Rijksmuseum, Amsterdam). (Klik voor een groter formaat op de afbeelding)
De aankomst van Charles II in Den Haag, 15 mei 1660 van Jean Baptiste Bouttats (1680-1743). (Coll. Royal Museums of Greenwich, UK). (Klik voor een groter formaat op de afbeelding)
Waarschijnlijk heeft Bouttats zich laten inspireren door de ets van David Philippe, die geen tekst in de banderol boven aan de tekening had gezet. Omdat de stoet op weg was naar Den Haag, dacht Bouttats waarschijnlijk, dat de ets de aankomst in Den Haag toonde. De datum 15 mei 1660 is de datum uit de Juliaanse kalender, die toen in gebruik was in Engeland. In Nederland kwam Charles II volgens de Gregoriaanse kalender op 25 mei 1660 in Delft aan en enkele uren later in Den Haag.
Koning Charles II op weg van Delft naar Den Haag op 25 mei 1660. (Coll. Mauritshuis, Den Haag) en (Rijksmuseum Amsterdam)
 
Bronnen:
Charles II van Engeland op Wikipedia
Kaart van Zuid-Holland
Aankomst van de Engelse koning Karel II vanuit Breda te Delft
De aankomst van Charles II in Den Haag
Koning Karel II op weg van Delft naar Den Haag op 25 mei 1660