Terug naar Startpagina
 
Vlucht uit Engeland
1642 Maria Henriette
1644 Henrietta Maria
1646 Charles II
1646 Henrietta Anna
1648 James II
1648 Charles II
1649 Charles I onthoofd
1649 Charles II
1650 Overlijden Elizabeth
1651 Charles II
1653 Henry
Verblijf op vasteland
Parijs 1651-1654
Keulen 1654-1656
Brugge 1656-1658
Brussel 1658-1660
Terugkeer naar Engeland 1660
1660 Vertrek uit Breda
1660 Moerdijk - Dordrecht
1660 Rotterdam
1660 Delft
1660 Den Haag
Vertrek van Scheveningen
1660 Scheveningen
Pieter van Abeele
Anoniem
Cornelis Beelt
Jan de Bisschop
Pieter Bout
Johannes Lingelbach
Hendrick de Meijer
Pieter Schut
Willem van de Velde de Jonge
Adriaen van der Venne
Boeken
Over Stuarts
 
Ballingschap Oranjes
De Franse Invasie
Vlucht 18 januari 1795
Vlucht Prinses
Vlucht Prins Willem V
Pink 'Johanna Hoogenraad'
Terugkeer Oranje in 1813
30 november 1813
Herdenking in 2013
Vertrek en aankomst Oranjes en Stuarts op Scheveningen
Vertrek Willem II, 1641
Vertrek Henrietta Maria, 1643
Vertrek Charles II, 1660
Aankomst Willem III, 1691
400 jaar Strandschilders
op Scheveningen
1600-1700
1700-1800
1800-1900 A t/m L
1800-1900 M t/m Z
1900-2000 A t/m L
1900-2000 M t/m Z
2000-heden
Muurschilderingen
Scheveningen op keramiek 1
Scheveningen op keramiek 2
Herdenkingspenningen
Panorama's Scheveningen
Algemeen
Scheveningen toen en nu
Huifkarren op Scheveningen
Zeeslagen bij Scheveningen
Het kanon van Scheveningen
Waarzegster op Scheveningen
Boeken over Scheveningen
Links
Over de Website
Contact
   

Het Vertrek van Charles II naar Engeland
Het vertrek van Koning Charles II van Scheveningen op 2 juni 1660 door:
Pieter van Abeele (1608-1684)
Zilveren plaquettepenning 'Vertrek uit Scheveningen van de Engelse koning Charles II' door Pieter van Abeele. Borstbeeld driekwart naar voren gewend met Orde van de Kouseband. Keerzijde: Onder engel met bazuin en wimpel een zeegezicht met vertrekkende Engelse oorlogsvloot. In schelp gegraveerd: S.M. is uit Hollant van Scheveling afgevaren naer sijn Conincrijken A° 1660 Juni 2. In rand: PA*F* (=Pieter Abeele Fecit) - zilver 70,5 mm, 81,61 gram. (Bron: Sixbid.com)
Voorzijde: portret van Charles II met
Rondschrift: CAROLUS. II. D.G. MAGNAE BRIT. FRA. ET. HIB. REX. ofwel Charles II, bij de Gratie Gods, Koning van Britannië, Frankrijk en Ierland. (Bron: Sixbid.com)
Achterzijde: Vloot onder zeil.
Boven de schepen een engel met een bazuin en wimpel met inscriptie: SOLI DEO GLORIA ofwel Aan God alleen de Glorie. Onder, een schelp met inscriptie: S. M. is uit Hollant van Scheveling afgevaren naer fyn Coninryken A. 1660 Juni 2. (Bron: Sixbid.com)
 
Randschrift: IN NOMINE MEO EXALTABITUR CORNU EIUS. PSAL. 89 ofwel In Mijn Naam zal Zijn Hoorn Schallen (omhoog geheven worden)
Gesigneerd: PVA (monogram op de rand) F.
Twee platen met reliëf, kast verbonden door brede rand. (Bron: Sixbid.com)
 
Charles II was Koning van Engeland, Schotland en Ierland van 1660 tot 1685. Na de terechtsteling van zijn vader, Charles I, vluchtte hij naar Frankrijk, maar werd in 1650 door Schotland uitgenodigd en tot Koning van Schotland gekroond in 1651. Charles waagde een invasie in Engeland, maar die werd afgeslagen door Oliver Cromwell en hij werd terug in ballingschap gedwongen. In 1660, om de troon terug te krijgen, vaardigde Charles de Declaratie van Breda uit, waarin hij religieuze tolerantie en amnistie voor zijn vijanden beloofde. Het Parlement aanvaardde de Declaratie en Charles verliet Holland op 2 juni 1660, zoals op de penning staat. Hij werd tot Koning gekroond in 1660 en luidde de Restauratie in. Charles probeerde zijn koninklijk macht te behouden door geheime giften te aanvaarden van Louis XIV van Frankrijk in ruil voor het bevorderen van het Rooms-Katho;ieke geloof. Maar de steun van Charles aan Louis leidde tot de Hollandse Oorlogen (1672-1674). Het conflict werd verder aangewakkert door een sterk anti-Katholiek gevoel, dat naar voren kwam in het gerucht van het Popish Plot (Pauselijke Komplot) en de Exclusion Crises, toen werd geprobeerd om de katholieke broer van Charles, James II, Hertog van York, uit te sluiten van de opvolging van de troon. (Bron: Kunstpedia.com)
 
Pieter van Abeele (1608-1684) was een medaille- en muntenmaker in Amsterdam. Van Abeele werd geboren in Middelburg. Hij verbeterde de techniek van het slaan van holle medailles. Hij maakte de twee kanten van de medaille afzonderlijk en verbond ze met een metalen ring. Zijn werk behoorde tot het beste van zijn tijd en bestaat voor het grootste deel uit herdenkings- en portret medailles. Ze tonen verschillende leden van het Huis van Oranje, Admiraal Maarten Tromp, Jan Wolfert van Brederode, Charles X van Zweden en Charles II van Engeland. (Bron: Wikipedia.org)
 
Bronnen:
Charles II van Engeland op Wikipedia
Zilveren plaquettepenning 'Vertrek uit Scheveningen van de Engelse koning Charles II'
Charles II van Engeland op Kunstpedia
Pieter van Abeele op Wikipedia