Terug naar Startpagina
 
Vlucht uit Engeland
1642 Maria Henriette
1644 Henrietta Maria
1646 Charles II
1646 Henrietta Anna
1648 James II
1648 Charles II
1649 Charles I onthoofd
1649 Charles II
1650 Overlijden Elizabeth
1651 Charles II
1653 Henry
Verblijf op vasteland
Parijs 1651-1654
Keulen 1654-1656
Brugge 1656-1658
Brussel 1658-1660
Terugkeer naar Engeland 1660
1660 Vertrek uit Breda
1660 Moerdijk - Dordrecht
1660 Rotterdam
1660 Delft
1660 Den Haag
Vertrek van Scheveningen
1660 Scheveningen
Pieter van Abeele
Anoniem
Cornelis Beelt
Jan de Bisschop
Pieter Bout
Johannes Lingelbach
Hendrick de Meijer
Pieter Schut
Willem van de Velde de Jonge
Adriaen van der Venne
Boeken
Over Stuarts
 
Ballingschap Oranjes
De Franse Invasie
Vlucht 18 januari 1795
Vlucht Prinses
Vlucht Prins Willem V
Pink 'Johanna Hoogenraad'
Terugkeer Oranje in 1813
30 november 1813
Herdenking in 2013
Vertrek en aankomst Oranjes en Stuarts op Scheveningen
Vertrek Willem II, 1641
Vertrek Henrietta Maria, 1643
Vertrek Charles II, 1660
Aankomst Willem III, 1691
400 jaar Strandschilders
op Scheveningen
1600-1700
1700-1800
1800-1900 A t/m L
1800-1900 M t/m Z
1900-2000 A t/m L
1900-2000 M t/m Z
2000-heden
Muurschilderingen
Scheveningen op keramiek 1
Scheveningen op keramiek 2
Herdenkingspenningen
Panorama's Scheveningen
Algemeen
Scheveningen toen en nu
Huifkarren op Scheveningen
Zeeslagen bij Scheveningen
Het kanon van Scheveningen
Waarzegster op Scheveningen
Boeken over Scheveningen
Links
Over de Website
Contact
   

De vlucht van Prinse Maria Henriette Stuart in 1642
 
Maria Henriette Stuart, (4 november 1631 - 24 december 1660)
12 mei 1641 trouwde Prins Willem II van Oranje-Nassau (1626-1650) met Mary Stuart (1631-1660), de Engelse Koningsdochter van Charles I en Henriëtte Maria. Het huwelijk vond plaats volgens de Engelse Juliaanse kalender op zondag 2 mei 1641 en volgens de in de Nederlandse republiek gebruikte Gregoriaanse kalender op zondag 12 mei 1641 in de Royal Chapel van het Palace of Whitehall in Londen. Het huwelijk zou enkele jaren niet geconsumeerd worden, vanwege de jonge leeftijd van de bruid.
Ten tijde van de huwelijkssluiting van Willem met zijn toen negenjarige koninklijke bruidje was de troon van haar vader, Charles I, al aan het wankelen.
Toen een burgeroorlog in Engeland onvermijdelijk leek, vertrok Henrietta Maria samen haar dochter prinses Maria Henrietta in februari 1642 naar Nederland. Zij werd opgehaald door Maarten Harpertszoon Tromp die haar via Dover in veiligheid bracht.

"Maarten Harpertszoon Tromp werd begin Maart 1642 met eenige oorlogsschepen naar Dover gezonden om de Koningin en de Prinses over te varen; den 10en Maart landden de beide Vorstinnen te Hellevoetsluis en den 11en Maart kwamen zij in Den Haag aan, begeleid door een deputatie uit de Staten-Generaal, die het hooge gezelschap reeds in Hellevoetsluis gecomplimenteerd had.
De Hoog Mogenden zorgden er voor, dat de Koningin en de Prinses met hun gevolg van 380 personen gedurende den tocht heerlijk en magnifiek onthaald werden en bekostigden bovendien het onderhoud van het geheele gezelschap tot den 18den Maart. Van af dien dag kwam het onderhoud geheel ten laste van den Prins van Oranje...'
19 maart 1642 kwamen koningin Henrietta Maria van Engeland en haar dochter Maria Henrietta Stuart aan in Den Haag.
Portret van Maria Henriette Stuart uit 1643. Maria was 12 jaar en was in 1642 naar Den Haag gebracht. Ets van Gerard Hermansz. van Honthorst (1592-1656). (Coll. Museum Boijmans-van Beuningen, Rotterdam). (Voor een groter formaat klik op de afbeelding).
De Koningin en de Prinses werden ondergebracht in het Hof van Zijne Hoogheid in het Noordeinde, waar de Staten-Generaal en de Staten van Holland en corps hun opwachting kwamen maken. Plattegrond Noordeinde, De tail van kaart van Cornelis Elandts. (Bron: Anemaa.home.xs4all.nl)
Links: Portret van Maria Stuart , Princess Royal en Prinses van Oranje van Gerrit van Honthorst. (Coll. National Trust, Ashdown House, Lambourn, Newbury, Berkshire, UK) en rechts: Portret van Maria Stuart, circa 1644 door Willem van Honthorst. (Bron: Liveauctioneers.com). (Voor een groter formaat klik op de afbeelding).
De prinses van Oranje, Maria Henriëtta Stuart, de weduwe van prins Willem II, bezoekt het atelier van Bartholomeus van der Helst. Op de achtergrond de 'Schuttersmaaltijd' van 1648. De prinses heeft een waaier in de hand, zij wordt vergezeld door twee heren en een vrouw. Schilder: Hendrik Jacobus Scholten (1824-1907). De schilder heeft zich waarschijnlijk laten inspireren door het portret van Maria Stuart, dat Van der Helst in 1652 schilderde. (Coll. Rijksmuseum, Amsterdam), (Voor een groter formaat klik op de afbeelding).
Portret van prinses Maria Stuart (1631-60). Weduwe van Willem II, prins van Oranje, 1652
Zittend in een armstoel, ten voeten uit. In de rechterhand een oranjeappel. Links een doorkijk naar de St. Jacobskerk te Den Haag. Schilderij van Bartholomeus van der Helst (1613-1670) (Coll. Rijksmuseum, Amsterdam). (Voor een groter formaat klik op de afbeelding).
Links: Afbeelding Prinsers Maria Henrietta (1631 - 1660). Oudste dochter van Charles I, Prinses van Oranje, door Adriaen Hanneman, 1659. Maria toont een kroon, die de kijker moeten herinneren aan haar Koninklijke status. (Coll. National Galeries Schotland, Edinburgh) en rechts: waarschijnlijk Maria Henriette Stuart, Prinses van Oranje uit de studio van Gerrit Honthorst, ca. 1650). (Coll. National Portrait Gallery, London). (Voor een groter formaat klik op de afbeelding).
Portret van Willem II, prins van Oranje-Nassau (1626-1650), borstbeeld, trois quart en zijn echtgenote, Mary Stuart, borstbeeld, trois quart. De portretten zijn afgebeeld op penningen. Op de kant van de prins staat de volgende tekst: Wilhelmvs II. D.G. Princ. Avraicae. Com. Nass. Ec. P.V.A. 1650. Op het kant met de beeltenis van Mary Stuart staat: Maria D.G. Princeps. M.Brit. Avrant. Dotaria. etc. Onder de beide portretten staat een Franse verklarende tekst. De munt is gemaakt door de Nederlandse penningen maker Pieter van Abeele (1608-1684). (Coll. National Portrait Gallery, Londomn) Waarschijnlijk is de tekening ook van zijn hand. (Coll. Beeldbank Haags Gemeentearchief). (Voor een groter formaat klik op de afbeelding).
Slot Teylingen ten noorden van Leiden waar de weduwe Maria Stuart vaak verbleef na het overlijden van Willem II in 1650. Het schilderij is gedateerd 1640 en gemaakt door een onbekende schilder. (Coll. Rijksmuseum, Amsterdam). (Voor een groter formaat klik op de afbeelding).
 
Toen haar broer Charles II in het najaar van 1651 uit Engeland moest vluchten na de nederlaag bij Worcester, werd hij geholpen door Jane Lane, de dochter van Kolonel Lane. Charles verkleedt als bediende en Jane Lane als zijn bazin vluchtten samen te paard van Bentley Hall, via Bristol naar Trent.
In de herfst van 1652 trad Jane in dienst van de Prinses van Oranje, waarschijnlijk op voorspraak van Charles, die uit Parijs naar haar schreef dat hij bij Jane in de schuld stond. De Prinses bleek een zeer voorkomende werkgever, waarvoor zij door Charles werd bedankt. Jane was een van de bedienden toen de Prinses Maria Henriette in oktober 1655 samen met Charles Frankfurt bezocht. Jane vond, dat Charles haar verwaarloosde, maar dat ontkende hij. Toen Jane in juli 1656 terugkeerde naar Den Haag, werd ze het hof gemaakt door Lord Newburgh, maar dat liep op niets uit. Na de Restauratie in 1660 keerde Jane Lane terug naar Engeland, waar ze werd beloond voor haar hulp aan Charles II. (Bron: Oxforddnb.com). Born afbeelding: Jane Lane, 1652 Later Lady Fisher by Jerome Hesketh, (Coll. National Trust, UK)
 
Vreugdevuur bij het bezoek van prinses Maria Henrietta met prins Willem III aan Breda, 1653. Ets van Abraham Dircksz Santvoort (1624-1669). (Coll. Rijksmuseum, Amsterdam). (Voor een groter formaat klik op de afbeelding).
 
Rechts: Jacob Cats wandelt naast Maria Henrietta Stuart, prinses van Oranje, op zijn landgoed Sorghvliet. Op de achtergrond spelen drie kinderen met een slede op het ijs. De jongen is wellicht prins Willem III.
Ets naar tekening van: Haatje Pieters Oosterhuis (1784-1854). Coll. Rijksmuseum, Amsterdam).

De historische waardering voor Maria Henriette is tweeslachtig. In de Nederlandse geschiedschrijving is haar bemoeienis met het prinsdom Orange en haar voortdurende (financiële) steun aan de Engelse zaak vooral in negatieve termen beschreven. Haar tijdgenoten in de Republiek deelden die mening, en veroordeelden haar arrogantie, haar onwil zich te integreren - zij leerde nooit Nederlands - en haar onverschillige houding tegenover haar zoon, die zij bijvoorbeeld niet tot universeel erfgenaam verklaarde. Engelse tijdgenoten en latere Britse historici roemden daarentegen haar loyaliteit aan haar broer Charles en zijn volgelingen.
Het lijdt geen twijfel dat Maria haar leven in de Republiek bijna onverdraaglijk vond, vooral na het overlijden van een echtgenoot die haar zorg om en loyaliteit aan de Engelse zaak deelde. Zij omringde zich - voor zover mogelijk - met Engelstalig personeel en trachtte in Den Haag als het ware een Engels hof te creëren. De aanwezigheid van haar tante Elisabeth Stuart, de verdreven koningin van Bohemen, speelde daarbij een belangrijke rol. Toen Maria in 1660 haar reis naar Londen voorbereidde, schreef zij aan Charles II dat ze een langer verblijf in de Republiek als de grootste straf van de wereld zou voelen (Thurloe State Papers I, 662). Die hoefde ze uiteindelijk niet te ondergaan. Ze stierf op 24 december 1660. Dat haar zoon stadhouder Willem III in 1689 de Engelse troon besteeg, zou zij ongetwijfeld tot één van haar belangrijkste verdiensten hebben gerekend. (Bron: Historici.nl)
 
Links: Maria Henriette Stuart, door Adriaen Hanneman, ca. 1660. (Coll. Bristol Museum and Art Gallery). Rechts: Op het schilderij staat: MARY, WIFE of WILLIAM II, PRINCE OF ORANGE, DAU of CHARLES I. De herkomst en de schilder zijn niet bekend. Mary Stuart stierf in 1660 aan de pokken, toen ze 29 jaar was. (Bron: Theroyalforums.com). (Voor een groter formaat klik op de afbeelding).

Bij haar vertrek uit Den Haag in september 1660 vernam Maria Henriette, dat haar broer Hendrik, graaf van Gloucester, plotseling aan de pokken was overleden. De hofrouw drukte een stempel op haar officiële bezoek. Twee maanden later werd Maria zelf ziek, en veelvuldige aderlatingen deden haar conditie verder achteruitgaan. Op kerstavond 1660 dicteerde de prinses haar testament aan haar secretaris. Ten aanzien van haar zoon vertrouwde zij geheel op haar broer Charles II en haar moeder Henriette Marie, en zij drukte haar secretaris op het hart dat het 'mijne grootste pijn [was] dat ik van hem moet scheiden. Oh mijn kind, breng hem mijnen zegen' (Kon. Huisarchief, Arch. C. Huygens, inv. G1-6II-H, fol. 41r). Maria stierf op 29-jarige leeftijd en werd begraven in Westminster Abbey, vlakbij haar geliefde broer Henry. Met de door haar gedecreteerde benoeming van Charles II als toeziend voogd over haar zoon gingen de regenten in de Republiek niet akkoord. Na een bittere strijd kreeg Amalia van Solms in september 1661 het voogdijschap toegewezen. (Bron: Historici.nl)
 
Bronnen:
Maria Henriëtte Stuart op Wikipedia
Maria Henriëtte Stuart
Portret van Maria Henriette Stuart uit 1643
Portret van Maria Henriette Stuart uit 1643
Portret van Maria Henriette Stuart uit 1644
De prinses van Oranje bezoekt het atelier van Bartholomeus van der Helst
Portret van de weduwe prinses Maria Stuart van Van der Helst
Prinsers Maria Henrietta door Adriaen Henneman
Maria Henriette Stuart Studio Gerrit van Honthorst
Ontwerp en afbeelding van zilveren herdenkingspenning
Willem II door Pieter van Abeele
Mary, Princess of Orange by Peter Van Abeele
Slot Teylingen
Jane Lane, 1652
Vreugdevuur bij het bezoek van prinses Maria Henrietta met prins Willem III aan Breda
Jacob Cats ontvangt de prinses van Oranje op landgoed Sorghvliet
Maria Henriette Stuart, Prinses van Oranje
Mary, wife of William II, Prince of Orange, Daughter of Charles I