Terug naar Startpagina
 
Vlucht uit Engeland
1642 Maria Henriette
1644 Henrietta Maria
1646 Charles II
1646 Henrietta Anna
1648 James II
1648 Charles II
1649 Charles I onthoofd
1649 Charles II
1650 Overlijden Elizabeth
1651 Charles II
1653 Henry
Verblijf op vasteland
Parijs 1651-1654
Keulen 1654-1656
Brugge 1656-1658
Brussel 1658-1660
Terugkeer naar Engeland 1660
1660 Vertrek uit Breda
1660 Moerdijk - Dordrecht
1660 Rotterdam
1660 Delft
1660 Den Haag
Vertrek van Scheveningen
1660 Scheveningen
Pieter van Abeele
Anoniem
Cornelis Beelt
Jan de Bisschop
Pieter Bout
Johannes Lingelbach
Hendrick de Meijer
Pieter Schut
Willem van de Velde de Jonge
Adriaen van der Venne
Boeken
Over Stuarts
 
Ballingschap Oranjes
De Franse Invasie
Vlucht 18 januari 1795
Vlucht Prinses
Vlucht Prins Willem V
Pink 'Johanna Hoogenraad'
Terugkeer Oranje in 1813
30 november 1813
Herdenking in 2013
Vertrek en aankomst Oranjes en Stuarts op Scheveningen
Vertrek Willem II, 1641
Vertrek Henrietta Maria, 1643
Vertrek Charles II, 1660
Aankomst Willem III, 1691
400 jaar Strandschilders
op Scheveningen
1600-1700
1700-1800
1800-1900 A t/m L
1800-1900 M t/m Z
1900-2000 A t/m L
1900-2000 M t/m Z
2000-heden
Muurschilderingen
Scheveningen op keramiek 1
Scheveningen op keramiek 2
Herdenkingspenningen
Panorama's Scheveningen
Algemeen
Scheveningen toen en nu
Huifkarren op Scheveningen
Zeeslagen bij Scheveningen
Het kanon van Scheveningen
Waarzegster op Scheveningen
Boeken over Scheveningen
Links
Over de Website
Contact
   

Vertrek naar en verblijf in Den Haag, 25 mei tot 2 juni 1660
In Delft ging het gezelschap van boord en ging verder in een koets naar Den Haag. De stoet, die werd geleid door de trompetters van de Staten Generaal, die gekleed waren in vuurrood fluweel, bestond uit 72 koetsen, elk getrokken door 6 paarden en langs de hele route stond een enthousiaste, maar ordelijke massa die Charles met blije toejuichingen verwelkomde. (Bron tekst: The Travels of the King, Charles II in Germany and Flanders 1654-1660 by Eva Scott). (Klik voor een groter formaat op de afbeelding)
Aankomst van de Engelse koning Karel II vanuit Delft in Den Haag, 25 mei 1660. Prentmaker: Pieter Philippe, (1635-1702).
Aankomst bij de Vijverberg en het Groene Zoodje, bij de Hofvijver worden saluutschoten afgevuurd. In de lucht de Faam en putti met de wapens van de Engelse koning, Holland en Den Haag. Links een deel van de tekens van de dierenriem. (Coll. Rijksmuseum, Amsterdam). (Klik voor een groter formaat op de afbeelding)
Het Mauritshuis door Jan van Call (1656-1705/06). (Coll. Haagse Beeldbank)
Die nacht sliep hij in een bed, dat oorpronkelijk ontworpen was voor zijn zuster, Maria Henrietta, maar dat nooit was gebruikt. Het was het mooiste en rijkste bed, dat ooit in Parijs was gemaakt. Op de muren van de slaapkamer hingen schilderijen en tapijten met een enorme waarde. (Bron tekst: The Travels of the King, Charles II in Germany and Flanders 1654-1660 by Eva Scott). (Klik voor een groter formaat op de afbeelding)
 
En de vrijgevigheid van de Staten Generaal werd bekroond door een gift van 60.000 pond voor Charles en 7.500 pond voor iedere broer en daar bovenop 30.000 pond voor de kosten van het Koninklijk bezoek. Een aantal vertegenwoordigers van de Staten van Holland kwamen steeds naar het Hof, die de stroom buitenlandse ambassadeurs en ministers deed verwelken en het gedrang was zo groot, dat toen de Staten Generaal en de Staten van Holand hun officiële bezoek aan Charles, wilde brengen, ze met moeite toegang konden krijgen.
Beide bezoeken werden stipt beantwoord door Charles, die naar de samenkomst van de Staten-Generaal lep in gezelschap van Graaf Willem Frederik van Nassau en werd de trap op geleid door een afgevaardigde van elke provincie.
Boven ontmoette hij de voltallige vergadering van de Staten en liep hij tussen hen door naar de hal waar hij stond tot iedereen binnen was.
Ongetwijfeld was in zijn herinnering de laatste keer, dat hij daar in 1649 had gestaan om te pleiten voor het leven zijn vader, Charles I. Maar nu wisselden ze alleen maar felicitaties en verzekeringen van vriendschap uit. En met veel betuigingen van vertrouwen en genegenheid, vertrouwde Charles zijn zuster Maria Henrietta en zijn neefje Willem aan de zorgen van zijn gastheren toe. Vervolgens bezocht hij de Staten van Holland op dezelfde manier, maar het was de andere Staten van de Republiek tot spijt van de koninklijke gast, bij proclamatie was verboden zich op hem te werpen. En Charles moest het bezoek van de Staten Generaal zien als namens allen gedaan. (Bron tekst: The Travels of the King, Charles II in Germany and Flanders 1654-1660 by Eva Scott). Links: Koning Charles II (1630?1685) naar Peter Lely. (Coll. Government Art Collection). (Klik voor een groter formaat op de afbeelding)
 
Links: Het Binnenhof en de Ridderzaal, van onbekende schilder, ca. 1655. (Coll. Haags Historisch Museum) en rechts: De Ridderzaal op het Binnenhof tijdens de Grote Vergadering van 1651, Bartholomeus van Bassen, ca. 1651. (Coll. Rijksmuseum, Amsterdam). (Klik voor een groter formaat op de afbeelding)
In de 17de eeuw bood de Ridderzaal een vervallen aanblik. De 'feestzaal' van de graven van Holland werd onder meer gebruikt als boekenmarkt en als zaal voor het houden van loterijen.
Feestmaal voor koning Karel II van Engeland in het Mauritshuis te Den Haag, 1660. Anthony van Zijlvelt (toegeschreven aan) (ca. 1637-na 1695). Gastmaal bij kaarslicht voor de Engelse koning Karel II in het Mauritshuis te Den Haag, 30 mei 1660, aangeboden door de Staten van Holland. Episode tijdens zijn rondreis door en vertrek uit de Nederlanden. De koning zit rechts tussen zijn tante Elisabeth, koningin van Bohemen, en zijn zuster Maria Henrietta Stuart, prinses van Oranje. Op de voorgrond de jonge prins Willem III. Links aan de muur het dubbelportret van Friedrich Wilhelm I en Louise Henriette. (Coll. Rijksmuseum, Amsterdam). (Klik voor een groter formaat op de afbeelding)
Feestmaal voor koning Karel II van Engeland in het Mauritshuis te Den Haag, 1660. Prentmaker: Pieter Philippe, (ca. 1635-1702). Gastmaal bij kaarslicht voor de Engelse koning Karel II in het Mauritshuis te Den Haag, 30 mei 1660, aangeboden door de Staten van Holland. Episode tijdens zijn rondreis door en vertrek uit de Nederlanden. De koning zit rechts tussen zijn tante Elisabeth, koningin van Bohemen, en zijn zuster Maria Henrietta Stuart, prinses van Oranje. Op de voorgrond de jonge prins Willem III. Opgeplakt op een oud opzetblad met opschrift. (Coll. Rijksmuseum, Amsterdam). (Klik voor een groter formaat op de afbeelding)
Charles II danst een courante (een oude Franse dans) in Den Haag, ca. 1660 door Hieronymus Janssens. (1624-1693). Zondag 30 mei 1660, werd ter ere van Charles II een feestmaal aangeboden in het Mauritshuis.
Charles II staat twee keer op het schilderij, hij danst in de voorste ruimte met zijn zuster Maria Henriette, Prinses van oranje en dinerend in de kamer links op de achtergrond naast Maria. Andere herkenbare personen zijn de tienjarige zoon van Maria, Willem III (in de toekomst Koning Willem III van Engeland, in het midden, tussen de twee dames in het zwart. De broer van Charles, James, Hertog van York (kijk over zijn linker schouder en Henry, Hertog van Gloucester (te zien achter de linker schouder van Maria). De man die tussen Charles en de kamer op de achtergond staat is waarschijnlijk de gastheer Johan Maurits, Prins van Nassau.
Op de achtergrond bij het diner zit Charles tussen twee vrouwen, zijn zuster Maria Henriette en zijn tante, Elizabeth Koningin van Bohemië. (Coll. Royal Collection, UK). (Klik voor een groter formaat op de afbeelding)
Links: Charles II op een bal in Den Haag van onbekende schilder. (Bron: Kipar.org) en rechts: Charles II danst in Den Haag, mei 1660 door Gonzales Coques. (Coll. Royal Museums of Greenwich, UK)
Charles II op een bal in Den Haag, 1660. Charles danst met zijn zuster Maria tijdens een bal dat werd gegeven voor het vertrek van de Koning naar Engeland, dat hij nooit meer zou verlaten. Let op de grote kanten kragen rond de hals van de kleding van de dames. (Klik voor een groter formaat op de afbeelding)
Koning Charles II van Engeland spreekt de Staten-Generaal toe door Pieter Philippe (ca. 1635-1702).
Koning Charles II van Engeland spreekt de Staten-Generaal toe, 1 juni 1660. Episode tijdens zijn rondreis door en vertrek uit de Nederlanden. De koning rechts met begeleiders zittend onder een baldakijn, met de voeten op de tafel van de op vijf stoelen zittende raadsheren. (Coll. Rijksmuseum, Amsterdam). (Klik voor een groter formaat op de afbeelding)
Koning Karel II van Engeland spreekt een kleine groep staande leden van de Staten-Generaal toe door Theodor Matham (1605-1676) naar een ontwerp van Jacob Toorenvliet (1640-1719).
Koning Karel II van Engeland spreekt een kleine groep staande leden van de Staten-Generaal toe, 1 juni 1660. Episode tijdens zijn rondreis door en vertrek uit de Nederlanden. De koning staande achter een tafel, aan de muur portretten van de stadhouders Willem I, Maurits, Frederik Hendrik en Willem II. (Coll. Rijksmuseum, Amsterdam). (Klik voor een groter formaat op de afbeelding)
 
Bronnen:
Charles II van Engeland op Wikipedia
Kaart van Zuid-Holland
Aankomst van de Engelse koning Karel II
Het Mauritshuis
Koning Charles II (1630?1685) naar Peter Lely
Het Binnenhof en de Ridderzaal
De Ridderzaal op het Binnenhof
Feestmaal voor koning Karel II van Engeland in het Mauritshuis
Feestmaal voor koning Karel II van Engeland in het Mauritshuis
Charles II danst een courante
Charles II op een bal in Den Haag 1
Charles II op een bal in Den Haag 2
Koning Charles II van Engeland spreekt de Staten-Generaal toe 1
Koning Charles II van Engeland spreekt de Staten-Generaal toe 2